Czasopisma

Ilość
Acta Protozoologica e-ISSN 1689-0027 ISSN 0065-1583 Najnowszy numer
Cahiers ERTA e-ISSN 2353-8953 ISSN 2300-4681 Najnowszy numer
Czasopismo Techniczne e-ISSN 2353-737X ISSN 0011-4561 Najnowszy numer
ELECTRUM e-ISSN 2084-3909 ISSN 1897-3426 Najnowszy numer
Gdańskie Studia Azji Wschodniej e-ISSN 2353-8724 ISSN 2084-2902 Najnowszy numer
Journal of Geography ISSN 2084-0497
Konteksty Kultury e-ISSN 2353-1991 ISSN 2083-7658 Najnowszy numer
Opuscula Musealia e-ISSN 2084-3852 ISSN 0239-9989 Najnowszy numer
Peregrinus Cracoviensis e-ISSN 2083-3105 ISSN 1425-1922 Najnowszy numer
Prace Etnograficzne e-ISSN 2299-9558 ISSN 0083-4327 Najnowszy numer
Prace Geograficzne e-ISSN 2083-3113 ISSN 1644-3586 Najnowszy numer
Prace Historyczne e-ISSN 2084-4069 ISSN 0083-4351 Najnowszy numer
Principia e-ISSN 2084-3887 ISSN 0867-5392 Najnowszy numer
Przegląd Kulturoznawczy e-ISSN 2084-3860 ISSN 1895-975X Najnowszy numer
Przekładaniec e-ISSN 1689-1864 ISSN 1425-6851 Najnowszy numer
Psychologia Rozwojowa e-ISSN 2084-3879 ISSN 1895-6297 Najnowszy numer
Reports on Mathematical Logic e-ISSN 2084-2589 ISSN 0137-2904 Najnowszy numer
Rocznik Kognitywistyczny e-ISSN 2084-3895 ISSN 1689-927X Najnowszy numer
Romanica Cracoviensia e-ISSN 2084-3917 ISSN 1732-8705 Najnowszy numer
Schedae Informaticae e-ISSN 2083-8476 ISSN 0860-0295 Najnowszy numer
Scripta Judaica Cracoviensia e-ISSN 2084-3925 ISSN 1733-5760 Najnowszy numer
Studia Etymologica Cracoviensia e-ISSN 2084-3836 ISSN 1427-8219 Najnowszy numer
Studia Historica Gedanensia e-ISSN 2391-6001 ISSN 2081–3309 Najnowszy numer
Studia Judaica e-ISSN 2450-0100 ISSN 1506-9729 Najnowszy numer
Studia Religiologica e-ISSN 2084-4077 ISSN 0137-2432 Najnowszy numer
Studies in Polish Linguistics e-ISSN 2300-5920 ISSN 1732-8160 Najnowszy numer
Terminus e-ISSN 2084-3844 ISSN 2082-0984 Najnowszy numer
Wielogłos e-ISSN 2084-395X ISSN 1897-1962 Najnowszy numer
Yearbook of Conrad Studies e-ISSN 2084-3941 ISSN 1899-3028 Najnowszy numer
Zarządzanie Publiczne e-ISSN 2084-3968 ISSN 1896-0200 Najnowszy numer
Zarządzanie w Kulturze e-ISSN 2084-3976 ISSN 1896-8201 Najnowszy numer
Zdrowie Publiczne i Zarządzanie e-ISSN 2084-2627 ISSN 1731-7398 Najnowszy numer
Zeszyty Prasoznawcze e-ISSN 2299-6362 ISSN 0555-0025 Najnowszy numer
Zeszyty Pracy Socjalnej e-ISSN 2449-6138 ISSN 1507-4285 Najnowszy numer
Język i metoda e-ISSN 2391-9981 ISSN 2299-5668 Najnowszy numer