Universitatis Iagellonicae Acta Mathematica,2013, Tom 51

Redaktor naczelny: Sławomir Kołodziej
Rok wydania: 2013

Artykuły

Ilość

On the rational real Jacobian conjecture

Universitatis Iagellonicae Acta Mathematica, 2013, Tom 51, s. 7-15
Data publikacji online: wrzesień 2014

Remarks on the Yang:Mills flow on a compact Kahler manifolds

Universitatis Iagellonicae Acta Mathematica, 2013, Tom 51, s. 14-43
Data publikacji online: wrzesień 2014

Finitely based monoids obtained from non-finitely based semigroups

Universitatis Iagellonicae Acta Mathematica, 2013, Tom 51, s. 45-49
Data publikacji online: wrzesień 2014

Asymptotic estimate of absolute projection constants

Universitatis Iagellonicae Acta Mathematica, 2013, Tom 51, s. 51-60
Data publikacji online: wrzesień 2014

The topology on the space deltamathcal δ ε

Universitatis Iagellonicae Acta Mathematica, 2013, Tom 51, s. 61-73
Data publikacji online: wrzesień 2014

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.