Universitatis Iagellonicae Acta Mathematica,2015, Tom 52

Redaktor naczelny: Sławomir Kołodziej
Rok wydania: 2015

Artykuły

Ilość

On the Abhyankar-Moh inequality

Universitatis Iagellonicae Acta Mathematica, 2015, Tom 52, s. 7-14
Data publikacji online: 9 grudnia 2015
DOI 10.4467/20843828AM.15.001.3727

Counterpart of the Aubin-Yau functional for real Riemannian manifolds

Universitatis Iagellonicae Acta Mathematica, 2015, Tom 52, s. 15-21
Data publikacji online: 9 grudnia 2015
DOI 10.4467/20843828AM.15.002.3728

A remark on Fejér and Mittag-Leffler theorems

Universitatis Iagellonicae Acta Mathematica, 2015, Tom 52, s. 23-28
Data publikacji online: 9 grudnia 2015
DOI 10.4467/20843828AM.15.003.3729

Degeneration of Kähler-Ricci solitons on Fano manifolds

Universitatis Iagellonicae Acta Mathematica, 2015, Tom 52, s. 29-43
Data publikacji online: 9 grudnia 2015
DOI 10.4467/20843828AM.15.004.3730

Merton portfolio problem with one indivisible asset

Universitatis Iagellonicae Acta Mathematica, 2015, Tom 52, s. 45-56
Data publikacji online: 9 grudnia 2015
DOI 10.4467/20843828AM.15.005.3909

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.