Universitatis Iagellonicae Acta Mathematica,2017, Tom 54

Redaktor naczelny: Sławomir Kołodziej
Rok wydania: 2017

Artykuły

Ilość

On the complex Monge-Ampère operator in unbounded domains

Universitatis Iagellonicae Acta Mathematica, 2017, Tom 54, s. 7-13
Data publikacji online: 24 listopada 2017
DOI 10.4467/20843828AM.17.001.7077

 A c-holomorphic effective Nullstellensatz with parameter

Universitatis Iagellonicae Acta Mathematica, 2017, Tom 54, s. 33-41
Data publikacji online: 24 listopada 2017
DOI 10.4467/20843828AM.17.003.7079

On some factorial properties of subrings

Universitatis Iagellonicae Acta Mathematica, 2017, Tom 54, s. 43-52
Data publikacji online: 24 listopada 2017
DOI 10.4467/20843828AM.17.004.7080

Collapsing of Calabi-Yau manifolds and special Lagrangian submanifolds

Universitatis Iagellonicae Acta Mathematica, 2017, Tom 54, s. 53-78
Data publikacji online: 24 listopada 2017
DOI 10.4467/20843828AM.17.005.7081

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.