Kontakt z redakcją

Universitatis Iagellonicae Acta Mathematica
Institute of Mathematics
Jagiellonian University
ul. Łojasiewicza 6, 30-348 Kraków

piotr.koscielniak@uj.edu.pl

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.