Indeksacja w bazach danych

BazTech - Database containing citations form the Polish technical journals (Baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych)
http://baztech.icm.edu.pl/

MathSciNet

ICI Journals Master List 2016: 85.27

ProQuest

EBSCO Publishing

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.