Zespół redakcyjny

EDITOR-IN-CHIEF
Sławomir Kołodziej

SECRETARY OF THE EDITORIAL BOARD
Piotr Kościelniak

piotr.koscielniak@uj.edu.pl

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.