Komitet redakcyjny

Jacek Bochnak (Vrije Universiteit Amsterdam)
Sławomir Kołodziej (Uniwersytet Jagielloński)
Krzysztof Kurdyka (Universite de Savoie)
Marian Mrozek (Uniwersytet Jagielloński)
Jezry Ombach (Uniwersytet Jagielloński)
Barbara Opozda (Uniwersytet Jagielloński)
Jan Stochel (Uniwersytet Jagielloński)
Piotr Tworzewski (Uniwersytet Jagielloński)
Jian Song (Rutgers)
Gabor Szekelyhidi (Notre Dame)
Valentino Tosatti (Northwestern University)
Ahmed Zeriahi (P. Sabatier, Toulouse)

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.