Acta Protozoologica,18, 01

Redaktor naczelny: Krzysztof Wiąckowski
Rok wydania: 2000

Artykuły

Ilość

Publication of the article

Acta Protozoologica, 18, 01,
Data publikacji online: 2018

Acta Protozoologica 58/2/2019 - publication of the article

Acta Protozoologica, 18, 01,
Data publikacji online: 26 lipca 2018

Czasopismo w darmowym dostępie.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.