Publication of the article

Abstrakt

Publication of the article

High Genetic Diversity of Amoebae Belonging to the Genus Mayorella (Amoebozoa, Discosea, Dermamoebida) in Natural Habitats
Anna Glotova, Natalya Bondarenko, Alexey Smirnov

  • O autorach

Czasopismo w darmowym dostępie.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.