The Biology of the Coccidia (Apicomplexa) of Snakes of the World: A Scholarly Handbook for Identification and Treatment, Donald W. Duszynski and Steve J. Upton

David Modrý

Abstrakt

Book Review

Czasopismo w darmowym dostępie.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.