Report on the 2015 workshop of the International Research Coordination Network for Biodiversity of Ciliates (IRCN-BC) held at Ocean University of China (OUC), Qingdao, China, 19–21 October 2015

Alan Warren,

Nettie Mcmiller,

Lúcia Safi,

Xiaozhong Hu,

Jason Tarkington

Abstrakt

Czasopismo w darmowym dostępie.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.