Acta Protozoologica,2019, Volume 58, Issue 2

Redaktor naczelny: Krzysztof Wiąckowski
Rok wydania: 2019

Artykuły

Ilość

Morphology and Molecular Analyses of a New Marine Ciliate, Arcuseries minima sp. nov. (Ciliophora: Urostylidae)

Acta Protozoologica, 2019, Volume 58, Issue 2, s. 43–51
Data publikacji online: 25 lipca 2019
DOI 10.4467/16890027AP.19.005.10836

Morpho-molecular Characterization of the Litostomatean Predatory Ciliate Phialina pupula (Müller, 1773) Foissner, 1983 (Haptoria, Lacrymariidae)

Acta Protozoologica, 2019, Volume 58, Issue 2, s. 53–68
Data publikacji online: 25 lipca 2019
DOI 10.4467/16890027AP.19.004.10835

Czasopismo w darmowym dostępie.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.