Possible Involvement of cAMP and Protein Phosphorylation in the Cell Signaling Pathway for Resting Cyst Formation of Ciliated Protozoan Colpoda cucullus

Y Sogame,

Hiroka Asami,

E. Kinoshita,

Tatsuomi Matsuoka

Abstrakt

Czasopismo w darmowym dostępie.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.