Tick-Transmitted Diseases Caused by Apicomplexa

Jan Słodki,

Krzysztof Piotr Jasik,

Małgorzata Kępa,

Danuta Idzik,

Robert Dariusz Wojtyczka

Abstrakt

The objective of this study is to draw attention to Apicomplexa-caused diseases transmitted by ticks. We present ultimate and intermediate hosts of Apicomplexa, including man, as well as vectors transmitting these unicellular Protista. We describe symptoms of Apicomplexa-caused diseases and contemporary methods of diagnostics and therapy. It is noteworthy that the ticks and tick-transmitted pathogenes are distinctly increasing their distribution ranges. Besides, it is important that the ticks are adapted to use many different hosts, including birds, which increases the ticks’ expansion abilities.

 

Słowa kluczowe: Apicomplexa, Babesia, Hemolivia, Hepatozoon, Theileria, ticks

Czasopismo w darmowym dostępie.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.