Artykuły

Ilość

Taste and Smell in Acanthamoeba Feeding

Acta Protozoologica, 2014, Volume 53, Issue 2, s. 139–144
Data publikacji online: 26 maja 2014
DOI 10.4467/16890027AP.14.013.1594

Coccolithophorids in Polar Waters: Calciarcus spp. Revisited

Acta Protozoologica, 2014, Volume 53, Issue 2, s. 145–157
Data publikacji online: 26 maja 2014
DOI 10.4467/16890027AP.14.014.1595

Five New Spathidiids (Ciliophora: Haptoria) from Caribbean Tank Bromeliads

Acta Protozoologica, 2014, Volume 53, Issue 2, s. 159–194
Data publikacji online: 26 maja 2014
DOI 10.4467/16890027AP.14.015.1596

Morphology and Molecular Phylogeny of Pseudouroleptus jejuensis nov. spec., a New Soil Ciliate (Ciliophora, Spirotrichea) from South Korea

Acta Protozoologica, 2014, Volume 53, Issue 2, s. 195–206
Data publikacji online: 26 maja 2014
DOI 10.4467/16890027AP.14.016.1597

Broad Taxon Sampling of Ciliates Using Mitochondrial Small Subunit Ribosomal DNA

Acta Protozoologica, 2014, Volume 53, Issue 2, s. 207–213
Data publikacji online: 26 maja 2014
DOI 10.4467/16890027AP.14.017.1598

Perkinsus sp. (Alveolata, Perkinsidae) a Parasite of the Clam Meretrix meretrix (Veneridae) from Arabian Gulf: Ultrastructural Observations of the Trophozoites and the Cellular Response of the Host

Acta Protozoologica, 2014, Volume 53, Issue 2, s. 215–221
Data publikacji online: 26 maja 2014
DOI 10.4467/16890027AP.14.018.1599

Nosema pieriae sp. n. (Microsporida, Nosematidae): A New Microsporidian Pathogen of the Cabbage Butterfly Pieris brassicae L. (Lepidoptera: Pieridae) 

Acta Protozoologica, 2014, Volume 53, Issue 2, s. 223–232
Data publikacji online: 26 maja 2014
DOI 10.4467/16890027AP.14.019.1600

BOOK REVIEW

Acta Protozoologica, 2014, Volume 53, Issue 2, s. 233-234
Data publikacji online: 26 maja 2014

Czasopismo w darmowym dostępie.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.