BOOK REVIEW

John R. Dolan

Abstrakt

Cilia and Flagella – Ciliates and Flagellates: Ultrastructure and cell biology, function and systematics, symbiosis and biodiversity  edited by Klaus Hausmann and Renate Radek. Stuttgart: Schweizerbart Science Publishers. 2014. 299 pp. Hardback ISBN 978-3-510-65287-7.  € 39.80

Czasopismo w darmowym dostępie.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.