Indeksacja w bazach danych

Czasopismo Acta protozoologica jest indeksowane w następujących bazach danych:

SCOPUS

Current Contents - Agriculture, Biology & Environmental Sciences

BIOSIS Previews

Elsevier Biobase

ICI Journals Master List 2016: 169.91

Proquest

Ebsco (Biomedical Reference Collection: Corporate)

Ebsco (Ebsco Discovery Service)

Chemical Abstracts Service

Protozoological Abstracts

Science Citation Index

Science Citation Index Expanded

Librex-Agen

Polish Scientific Journals Contents - Agric. & Biol. Sci. Data Base and Microbes.info "Spotlight"

MEDLINE

PubMed

Index Copernicus

Agro

ISI Web of Science (WoS)

Genamics

Worldcat

ZBD

Czasopismo w darmowym dostępie.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.