Komitet redakcyjny

Redaktor naczelny

Krzysztof Wiąckowski

Redaktorzy

Janusz Fyda

Małgorzata Prajer

Redaktor techniczny

Jadwiga Makowiec

Redaktor publikacji elektronicznych

Natalia Wójcik

Czasopismo w darmowym dostępie.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.