Komitet redakcyjny

Redaktor naczelny

Krzysztof Wiąckowski

Redaktorzy

Janusz Fyda

Małgorzata Prajer

Redaktor techniczny

Jadwiga Makowiec

Redaktor publikacji elektronicznych

Natalia Wójcik