Kontakt z redakcją

Krzysztof WIĄCKOWSKI
Editor-in-Chief

Address:
Acta Protozoologica
Institute of Environmental Sciences
Jagiellonian University
Gronostajowa 7, 30-387 Kraków, Poland

E-mail: k.wiackowski@uj.edu.pl

Telephone: +48 12 6645180
Fax: +48 12 6646912

Czasopismo w darmowym dostępie.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.