Editiones sine fine, t. 1, red. K. Kopiński, W. Mrozowicz i J. Tandecki, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Toruń 2017, ss. 260

Konrad Szuba

Abstrakt

Editiones Sine Fine, vol. 1, edited by K. Kopiński, W. Mrozowicz i J. Tandecki, Toruń Society of Arts and Sciences, Toruń 2017, pp. 260.

The reviewed article was published after the Editiones sine fine conference on Polish editions of historical sources which took place between 12 and 13 May 2016 in Toruń. The articles reviewed in the paper deal with publishing series and multiple-volume source publications, deliberations on source publication and how the process itself changes due to new technologies and electronic editions. In addition, the article presents new editorial endeavours.

Słowa kluczowe: edytorstwo cyfrowe, edytorstwo źródeł historycznych, księgi miejskie, księgi urzędowe, proces wydawania źródeł historycznych, serie wydawnicze, źródła kościelne
References

Editiones sine fine, t. 1, red. K. Kopiński, W. Mrozowicz i J. Tandecki, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Toruń 2017.

Pierwotną wersją czasopisma
jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie.