Indeksacja w bazach danych

Czasopismo Cahiers ERTA jest indeksowane w następujących bazach danych:

BazHum

EBSCO Publishing

ERIH Plus

ICI Journals Master List 2017: 100.

CEEOL - Central and Eastern European Online Library

CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities

MLA

World Cat

Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.