Kolegium redakcyjne

Redaktor naczelny / Rédacteur en chef
Ewa M. Wierzbowska

Zastępca redaktora naczelnego /  Vice-rédacteur en chef
Tomasz Swoboda

Sekretarz Redakcji / Secrétaire de Rédaction
Paulina Tarasewicz
Jadwiga Bodzińska-Bobkowska

Redaktor językowy / Rédacteur linguistique
Anne Delsipée

Redaktor techniczny/ Rédacteur technique
Mateusz Wierzbowski

Redaktorzy / Rédacteurs
Tomasz Swoboda
Katarzyna Kotowska
Jadwiga Bodzińska-Bobkowska

Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.