Drodzy Autorzy, zapraszamy do publikowania artykułów w naszych czasopismach! 

Portal Czasopism Naukowych to rozpoznawane miejsce prezentacji, promocji i rozpowszechniania wysokojakościowych treści naukowych. Na portalu umieszczamy wersje elektroniczne czasopism i innych periodyków naukowych oznaczonych numerami ISSN.

Wszystkie czasopisma i periodyki publikowane na Portalu są recenzowane oraz indeksowane w międzynarodowych i krajowych bazach danych. Forma prezentacji zapewnia wysokie międzynarodowe standardy edytorskie, a w przypadku czasopism również kryteria Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  

Portal oferuje obecnie pełną ofertę 80 periodyków i czasopism wydawanych elektronicznie we współpracy z różnymi ośrodkami naukowymi w całej Polsce (Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Gdański – Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Politechnika Krakowska, Sekcja Psychologii Rozwojowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Stowarzyszenie Germanistów Polskich, Kolegium Nauczycielskie w Bielsku-Białej).

Każde zamieszczone tu czasopismo i periodyk ma swoją zindywidualizowaną, autonomiczną stronę internetową i jest indeksowane indywidualnie w najważniejszych bazach danych odpowiadających jego tematyce i standardowi. Podstawą prezentacji treści są artykuły  naukowe pogrupowane w ramach konkretnego numeru. Numery są łączone w roczniki. Można przeglądać zarówno pojedyncze artykuły naukowe, jak i całe numery. Portal zapewnia dostęp do artykułów płatnych  i bezpłatnych,  zróżnicowany w zależności od czasopisma, konkretnego numeru lub daty publikacji. 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronach poszczególnych czasopism.