Czasopismo Techniczne

Redaktor naczelny: Józef Gawlik
Sekretarz redakcji: Dorota Sapek

Czasopismo Techniczne ukazuje się od roku 1883. Na początku publikowane było we Lwowie. Od roku 1946 tradycje wydawnicze Czasopisma kontynuuje Politechnika Krakowska.
W Czasopiśmie Technicznym publikowane są wyłącznie oryginalne artykuły naukowe. Od 2013 roku Czasopismo Techniczne wydawane jest wyłącznie w języku angielskim.
Za poziom merytoryczny artykułów odpowiada kolegium redakcyjne. Każdy tekst opiniowany jest przez dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki macierzystej autora, w tym jednego z zagraniczną afiliacją.
Czasopismo Techniczne ukazuje się w następujących seriach: Architektura, Automatyka, Budownictwo, Chemia, Elektrotechnika, Informatyka, Mechanika, Matematyka, Fizyka i Środowisko.

ISSN 0011-4561
e-ISSN 2353-737X
Punkty MNISW: 20 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism
Właściciel czasopisma:
Politechnika Krakowska

Czasopismo Techniczne, Volume 10

Redaktor naczelny: Józef Gawlik
Sekretarz redakcji: Dorota Sapek
Opublikowano online: 26 września 2019

Artykuły

Ilość

“As masterly as very few others are…” – the polish gardens of Peter Joseph Lenné. An example of Polish-German study into the history and maintenance of historical garden

Czasopismo Techniczne, Volume 10, s. 5–20
Data publikacji online: 28 października 2019
DOI 10.4467/2353737xct.19.104.11028

Uban sozology assumption in the planning of housing areas

Czasopismo Techniczne, Volume 10, s. 21–34
Data publikacji online: 28 października 2019
DOI 10.4467/2353737xct.19.105.11029

The issue of integration of elevated transport routes in the areas of historic polish cities. Example of the modernization of a cross-city railway line in the Śródmieście district of Kraków

Czasopismo Techniczne, Volume 10, s. 35–58
Data publikacji online: 28 października 2019
DOI 10.4467/2353737xct.19.106.11030

The architectural transformation of the von Wentzky family’s Baroque palace at Rychnów near Namysłów

Czasopismo Techniczne, Volume 10,
Data publikacji online: 28 października 2019
DOI 10.4467/2353737xct.19.107.11031

The problems of small towns in Ukraine and Poland

Czasopismo Techniczne, Volume 10, s. 73–88
Data publikacji online: 28 października 2019
DOI 10.4467/2353737xct.19.103.11027

Multi-family residential development in the landscape of the small city

Czasopismo Techniczne, Volume 10, s. 89–96
Data publikacji online: 28 października 2019
DOI 10.4467/2353737xct.19.108.11032

A short historical overview of wind characteristics and wind pressure for design in Romania

Czasopismo Techniczne, Volume 10, s. 97–116
Data publikacji online: 28 października 2019
DOI 110.4467/2353737xct.19.109.11033

Threats of flooding of selected mining areas – repair measures

Czasopismo Techniczne, Volume 10, s. 117–128
Data publikacji online: 28 października 2019
DOI 10.4467/2353737xct.19.110.11034

The design and analysis of a monolithic gripper mechanism for microscopic tests

Czasopismo Techniczne, Volume 10, s. 129–138
Data publikacji online: 28 października 2019
DOI 10.4467/2353737xct.19.111.11035