Czasopismo Techniczne

Redaktor naczelny: Józef Gawlik
Sekretarz redakcji: Dorota Sapek

Czasopismo Techniczne ukazuje się od roku 1883. Na początku publikowane było we Lwowie. Od roku 1946 tradycje wydawnicze Czasopisma kontynuuje Politechnika Krakowska.
W Czasopiśmie Technicznym publikowane są wyłącznie oryginalne artykuły naukowe. Od 2013 roku Czasopismo Techniczne wydawane jest wyłącznie w języku angielskim.
Za poziom merytoryczny artykułów odpowiada kolegium redakcyjne. Każdy tekst opiniowany jest przez dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki macierzystej autora, w tym jednego z zagraniczną afiliacją.
Czasopismo Techniczne ukazuje się w następujących seriach: Architektura, Automatyka, Budownictwo, Chemia, Elektrotechnika, Informatyka, Mechanika, Matematyka, Fizyka i Środowisko.

ISSN 0011-4561
e-ISSN 2353-737X
Punkty MNISW: 13
Właściciel czasopisma:
Politechnika Krakowska

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 12

Redaktor naczelny: Józef Gawlik
Sekretarz redakcji: Dorota Sapek
Opublikowano online: 20 grudnia 2018

Artykuły

Ilość

Eye tracking in research on perception of objects and spaces

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 12, s. 5–22
Data publikacji online: 20 grudnia 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.175.9663

LIving in the future – analysis of selected housing environments

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 12, s. 23–32
Data publikacji online: 20 grudnia 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.176.9664

The hidden treasure

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 12, s. 33–42
Data publikacji online: 20 grudnia 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.177.9665

Modular construction industry growth and its impact on the built environment

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 12, s. 43–52
Data publikacji online: 20 grudnia 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.178.9666

Landsliding slope supported by gabions – a case study and the methodology of numerical modelling

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 12, s. 53–60
Data publikacji online: 20 grudnia 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.185.9673

Forecast of a fire spreading in a large-area shopping hall

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 12, s. 61–76
Data publikacji online: 20 grudnia 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.179.9667

The determination of moment resistance for a liner tray restrained by sheeting according to european standard pn-en 1993-1-3

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 12, s. 77–94
Data publikacji online: 20 grudnia 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.180.9668

A 2d/3d method of the groundwater flow and stability analysis of a slope with dewatering wells

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 12, s. 95–106
Data publikacji online: 20 grudnia 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.186.9674

Failures of suspended ceilings and execution errors

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 12, s. 107–116
Data publikacji online: 20 grudnia 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.181.9669

Reactive T-topology four-terminal-network compensator for multiharmonic current

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 12, s. 117–126
Data publikacji online: 20 grudnia 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.182.9670

Assessment of AC traction substation influence on energy quality in a supplying grid

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 12, s. 127–138
Data publikacji online: 20 grudnia 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.183.9671

A commentary on the respirometric evaluation of biodegradable cod fractions in industrial wastewater

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 12, s. 139–150
Data publikacji online: 20 grudnia 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.184.9672

Analysis of information content of in-cylinder pressure signal deviations from the mean values

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 12, s. 151–158
Data publikacji online: 20 grudnia 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.187.9675

Selected operating problems of central pumps

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 12, s. 159–166
Data publikacji online: 20 grudnia 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.188.9676

Selection of parameters for laser surface texturing of titanium alloys

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 12, s. 167–172
Data publikacji online: 20 grudnia 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.189.9677

Selected aspects of dual-fuelling of the perkins 1104d-e44ta engine with natural gas and diesel fuel

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 12, s. 173–178
Data publikacji online: 20 grudnia 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.190.9678

Using the taguchi method to optimize controlled variables in the experiment to produce a Ti coating by cold spraying

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 12, s. 179–184
Data publikacji online: 20 grudnia 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.191.9679

The effect of degree of deformation on forward slip in experimental research on cold longitudinal rolling of flat bars made from en aw-6063 aluminium alloy

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 12, s. 185–192
Data publikacji online: 20 grudnia 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.192.9680

Passive methods of boiling heat transfer enhancement

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 12, s. 193–198
Data publikacji online: 20 grudnia 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.193.9681