Czasopismo Techniczne

Redaktor naczelny: Józef Gawlik
Sekretarz redakcji: Dorota Sapek

Czasopismo Techniczne ukazuje się od roku 1883. Na początku publikowane było we Lwowie. Od roku 1946 tradycje wydawnicze Czasopisma kontynuuje Politechnika Krakowska.
W Czasopiśmie Technicznym publikowane są wyłącznie oryginalne artykuły naukowe. Od 2013 roku Czasopismo Techniczne wydawane jest wyłącznie w języku angielskim.
Za poziom merytoryczny artykułów odpowiada kolegium redakcyjne. Każdy tekst opiniowany jest przez dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki macierzystej autora, w tym jednego z zagraniczną afiliacją.
Czasopismo Techniczne ukazuje się w następujących seriach: Architektura, Automatyka, Budownictwo, Chemia, Elektrotechnika, Informatyka, Mechanika, Matematyka, Fizyka i Środowisko.

ISSN 0011-4561
e-ISSN 2353-737X
Punkty MNISW: 20 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism
Właściciel czasopisma:
Politechnika Krakowska

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 11

Redaktor naczelny: Józef Gawlik
Sekretarz redakcji: Dorota Sapek
Opublikowano online: 29 listopada 2019

Artykuły

Ilość

Multiple-use performing arts halls

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 11, s. 5–22
Data publikacji online: 29 listopada 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.112.11328

The cultural landscape of Nowy Wiśnicz – a study of visual exposure as a basis for the development and management of the surroundings of the castle hill

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 11, s. 23–40
Data publikacji online: 29 listopada 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.113.11329

Jordanów – the town's genesis, urban layout and heritage protection. Initial remarks

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 11, s. 41–50
Data publikacji online: 29 listopada 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.114.11330

The architecture of the town wall gates and towers in Bystrzyca Kłodzka between the fourteenth and twentieth centuries

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 11, s. 51-62
Data publikacji online: 29 listopada 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.115.11331

The second life of a shooting range – the conservation and adaptation of the historic shooting range at Wola Justowska in Krakow for its new function

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 11, s. 71–84
Data publikacji online: 29 listopada 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.116.11332

The assessment of spatial changes in the size of the spa park in the Inowrocław spa town since the 19th century

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 11, s. 85–100
Data publikacji online: 29 listopada 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.117.11333

Churches from former factories – conversions and controversies

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 11, s. 101–122
Data publikacji online: 29 listopada 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.118.11334

The equivalent mortar volume method in the manufacturing of recycled aggregate concrete

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 11, s. 123–140
Data publikacji online: 29 listopada 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.119.11335