Czasopismo Techniczne

Redaktor naczelny: Józef Gawlik
Sekretarz redakcji: Dorota Sapek

Czasopismo Techniczne ukazuje się od roku 1883. Na początku publikowane było we Lwowie. Od roku 1946 tradycje wydawnicze Czasopisma kontynuuje Politechnika Krakowska.
W Czasopiśmie Technicznym publikowane są wyłącznie oryginalne artykuły naukowe. Od 2013 roku Czasopismo Techniczne wydawane jest wyłącznie w języku angielskim.
Za poziom merytoryczny artykułów odpowiada kolegium redakcyjne. Każdy tekst opiniowany jest przez dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki macierzystej autora, w tym jednego z zagraniczną afiliacją.
Czasopismo Techniczne ukazuje się w następujących seriach: Architektura, Automatyka, Budownictwo, Chemia, Elektrotechnika, Informatyka, Mechanika, Matematyka, Fizyka i Środowisko.

ISSN 0011-4561
e-ISSN 2353-737X
Punkty MNISW: 13
Właściciel czasopisma:
Politechnika Krakowska

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 2

Redaktor naczelny: Józef Gawlik
Sekretarz redakcji: Dorota Sapek
Opublikowano online: 27 lutego 2019

Artykuły

Ilość

Guidelines for revitalization of rural areas based on landscape studies

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 2, s. 5–18
Data publikacji online: 27 lutego 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.017.10153

The former urban school gardens

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 2, s. 19–28
Data publikacji online: 27 lutego 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.018.10154

Identification of the genius loci category in the process of recognition of the city landscape design issue

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 2, s. 29–40
Data publikacji online: 27 lutego 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.019.10155

Urban waterfronts’ wilderness as a space of engagement

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 2, s. 41–56
Data publikacji online: 27 lutego 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.020.10156

Methods of commemorating liquidated cemeteries and former cemetery areas as an expression of remembrance, relief, and respect for a sacred place

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 2, s. 57–70
Data publikacji online: 27 lutego 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.021.10157

The influence of horizontal land cover structure changes over the valley Odra river landscape in the Wrocław area

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 2, s. 71–84
Data publikacji online: 27 lutego 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.022.10158

The flexural capacity of laminated veneer lumber beams strengthened with AFRP and GFRP sheets

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 2, s. 85–96
Data publikacji online: 27 lutego 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.023.10159

Assessing the dynamic response of a steel pipeline to a strong vertical mining tremor using the multiple support response spectrum method

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 2, s. 97–108
Data publikacji online: 27 lutego 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.024.10160

The generating new individuals of the population in the parametric identification of the induction motor problem with the use of the genetic algorithm

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 2, s. 109–118
Data publikacji online: 27 lutego 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.025.10161

The method of centralised distribution of electronic educational resources in academic e-learning

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 2, s. 119–128
Data publikacji online: 27 lutego 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.026.10162

Finite element analysis of reinforced concrete elements subjected to torsion

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 2, s. 129–140
Data publikacji online: 27 lutego 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.027.10163