Czasopismo Techniczne

Redaktor naczelny: Józef Gawlik
Sekretarz redakcji: Dorota Sapek

Czasopismo Techniczne ukazuje się od roku 1883. Na początku publikowane było we Lwowie. Od roku 1946 tradycje wydawnicze Czasopisma kontynuuje Politechnika Krakowska.
W Czasopiśmie Technicznym publikowane są wyłącznie oryginalne artykuły naukowe. Od 2013 roku Czasopismo Techniczne wydawane jest wyłącznie w języku angielskim.
Za poziom merytoryczny artykułów odpowiada kolegium redakcyjne. Każdy tekst opiniowany jest przez dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki macierzystej autora, w tym jednego z zagraniczną afiliacją.
Czasopismo Techniczne ukazuje się w następujących seriach: Architektura, Automatyka, Budownictwo, Chemia, Elektrotechnika, Informatyka, Mechanika, Matematyka, Fizyka i Środowisko.

ISSN 0011-4561
e-ISSN 2353-737X
Punkty MNISW: 13
Właściciel czasopisma:
Politechnika Krakowska

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 10

Redaktor naczelny: Józef Gawlik
Sekretarz redakcji: Dorota Sapek
Opublikowano online: 20 września 2018

Artykuły

Ilość

Modern park as a result of urban space recycling – a review of New York city’s developments

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 10, s. 5–22
Data publikacji online: 31 października 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.142.9090

From slums to a model example of revitalisation: overcoming a difficult identity in the renewal process of the district of Hulme in Manchester

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 10, s. 23–44
Data publikacji online: 31 października 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.144.9093

New forms in a historical context. Contemporary architectural interventions in the landscape of the Oder river’s riverfronts in Wrocław’s city centre

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 10, s. 45–54
Data publikacji online: 31 października 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.143.9091

Royal residence in Lobzow. Transformations from the 13’th to the 20’th century against the background of the research state analysis in chronological order

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 10, s. 55–70
Data publikacji online: 31 października 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.145.9092

Ensuring the qos in computer networks through the use of the pay&require multi-agent system and electronic auctions

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 10, s. 71–84
Data publikacji online: 31 października 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.146.9094

Induction motors in traction drives, service tests

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 10, s. 85–98
Data publikacji online: 31 października 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.147.9095

Energy efficiency of a railway line supplied by 3 kv supply system – a case study of the application of an inverter in a traction substation

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 10, s. 99–110
Data publikacji online: 31 października 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.148.9096

Modeling of contact wire’s de-iceing phenomena using artificial neural networks

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 10, s. 111–118
Data publikacji online: 31 października 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.149.9097

Selecting quasi-constant weight code parameters for systems of automatics

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 10, s. 119–126
Data publikacji online: 31 października 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.150.9098

High-frequency cascade converter for a dual-system locomotive

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 10, s. 127–140
Data publikacji online: 31 października 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.151.9099

Modifications of the soft switching system resistant to disturbances in control systems of voltage sources inverters

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 10, s. 141–156
Data publikacji online: 31 października 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.152.9100

Simulation of pipeline random response to stray currents effects produced by D.C. traction system

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 10, s. 157–170
Data publikacji online: 31 października 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.153.9101

Experimental research on electrodischarge drilling of high aspect ratio holes in ti-6al-4v alloy

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 10, s. 171–180
Data publikacji online: 31 października 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.154.9102

Microstructure of laser-modified electro-sparking coatings

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 10, s. 181–186
Data publikacji online: 31 października 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.155.9103

Influence of composition of anti-graffiti coating system used in rolling stock on fire end structure properties

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 10, s. 187–194
Data publikacji online: 31 października 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.156.9104

Influence of laser treatment on properties of high speed tool

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 10, s. 195–200
Data publikacji online: 31 października 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.157.9307

Additive manufacturing of titanium with application of cold spray process

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 10, s. 201–208
Data publikacji online: 31 października 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.158.9308