Czasopismo Techniczne

Redaktor naczelny: Józef Gawlik
Sekretarz redakcji: Dorota Sapek

Czasopismo Techniczne ukazuje się od roku 1883. Na początku publikowane było we Lwowie. Od roku 1946 tradycje wydawnicze Czasopisma kontynuuje Politechnika Krakowska.
W Czasopiśmie Technicznym publikowane są wyłącznie oryginalne artykuły naukowe. Od 2013 roku Czasopismo Techniczne wydawane jest wyłącznie w języku angielskim.
Za poziom merytoryczny artykułów odpowiada kolegium redakcyjne. Każdy tekst opiniowany jest przez dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki macierzystej autora, w tym jednego z zagraniczną afiliacją.
Czasopismo Techniczne ukazuje się w następujących seriach: Architektura, Automatyka, Budownictwo, Chemia, Elektrotechnika, Informatyka, Mechanika, Matematyka, Fizyka i Środowisko.

ISSN 0011-4561
e-ISSN 2353-737X
Punkty MNISW: 13
Właściciel czasopisma:
Politechnika Krakowska

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 3

Redaktor naczelny: Józef Gawlik
Sekretarz redakcji: Dorota Sapek
Opublikowano online: 27 lutego 2019

Artykuły

Ilość

Sustainable and creative temporary architecture – the activities of the assemble collective

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 3, s. 5–18
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.028.10214

Art installations as an idea of interference theatre in the landscape of urban space

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 3, s. 19–28
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.029.10203

The social value of space around the theatre in the latest polish built projects

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 3, s. 29–40
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.034.10208

The location of art in the urban space as a goal of contemporary theatre architecture

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 3, s. 41–50
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.030.10204

Theatre architecture. A synthesis of arts in theatre

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 3, s. 51-62
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.033.10207

Spatial development of Mielec in the medieval period compared to the then tendencies to form urban layouts in Lesser Poland

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 3, s. 63–70
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.031.10205

Selected City Gates in Silesia – research issues

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 3, s. 71–104
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.032.10206

Abandoned heritage – the first European airports

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 3, s. 105–118
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.035.10209

The dumping of oscillatory phenomena in the process of bioethanol production by continuous fermentation

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 3, s. 119-132
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.036.10210

Influence of a multi-method style of narration style on stimulating learning environments in a museum

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 3, s. 133-140
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.037.10211

Nonlinear second-order delay differential equation

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 3, s. 141-148
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.038.10212

A three-way catalyst system for a five-stroke engine

Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 3, s. 149-184
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/2353737XCT.19.039.10213