Czasopismo Techniczne

Redaktor naczelny: Józef Gawlik
Sekretarz redakcji: Dorota Sapek

Czasopismo Techniczne ukazuje się od roku 1883. Na początku publikowane było we Lwowie. Od roku 1946 tradycje wydawnicze Czasopisma kontynuuje Politechnika Krakowska.
Czasopismo Techniczne zawiera artykuły naukowe. Artykuły do Czasopisma Technicznego mogą składać wyłącznie autorzy zatrudnieni w instytucjach naukowych.
Od 2013 roku Czasopismo Techniczne wydawane jest wyłącznie w języku angielskim.
Za poziom merytoryczny artykułów odpowiada kolegium redakcyjne. Każdy tekst wysyłamy do dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki macierzystej autora, w tym do jednego z zagraniczną afiliacją.
Czasopismo Techniczne ukazuje się w 9 seriach: Architektura, Automatyka, Budownictwo, Chemia, Elektrotechnika, Informatyka, Mechanika, Nauki Podstawowe i Środowisko.

Więcej informacji o Redaktorze naczelnym prof. dr hab. inż. Józef Gawlik
 

ISSN 0011-4561
e-ISSN 2353-737X
Punkty MNISW: 13
Właściciel czasopisma:
Politechnika Krakowska

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 4

Redaktor naczelny: Józef Gawlik
Sekretarz redakcji: Dorota Sapek
Opublikowano online: 27 kwietnia 2018

Artykuły

Ilość

Concepts of transformations of cities – examples from the Silesian Agglomeration

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 4, s. 5-22
Data publikacji online: 27 kwietnia 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.050.8362

Forms, details and contemporary meanings of Polish concrete architecture, part 1

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 4, s. 23-34
Data publikacji online: 27 kwietnia 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.051.8363

Forms, details and contemporary meanings of Polish concrete architecture, part 2

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 4, s. 35-44
Data publikacji online: 27 kwietnia 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.052.8364

Sight and insight – creating space for religious practices

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 4, s. 45-54
Data publikacji online: 27 kwietnia 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.053.8365

Heavens above – a statue of Christ in the landscape

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 4, s. 55-68
Data publikacji online: 27 kwietnia 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.054.8366

Microspaces – an outline of typological research based on examples from Krakow

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 4, s. 69-82
Data publikacji online: 27 kwietnia 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.055.8367

Application of circulating fluidized bed boilers in the fuel combustion process

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 4, s. 83-96
Data publikacji online: 27 kwietnia 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.056.8368

An overview on obtaining foamed PET by reactive extrusion

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 4, s. 97-102
Data publikacji online: 27 kwietnia 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.057.8369

An evolutionary model for the parametric optimisation of electromagnetic instruments of variable structures

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 4, s. 103-118
Data publikacji online: 27 kwietnia 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.058.8370

The CORDIC method of calculating the exponential function

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 4, s. 119-126
Data publikacji online: 27 kwietnia 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.059.8371

Energy efficient data center resources management using beam search algorithm

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 4, s. 127-138
Data publikacji online: 27 kwietnia 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.060.8372

An abstract nonlocal functional-differential second order evolution Cauchy problem

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 4, s. 139-147
Data publikacji online: 27 kwietnia 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.062.8374

The mechanical characterization of composites based on polyoxymethylene and the effect of silicone addition on the mechanical behaviour of manufactured composites

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 4, s. 149-158
Data publikacji online: 27 kwietnia 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.063.8375

Selected aspects involved in the optimization of cranes with pivoting booms

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 4, s. 159-171
Data publikacji online: 27 kwietnia 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.064.8376

The influence of a CrN+a-C:H:W coating on the development of fretting wear in a model of a wheel–axle press-fit joint on a wheel set of a railway vehicle

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 4, s. 173-187
Data publikacji online: 27 kwietnia 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.065.8377

The use of genetic algorithm to optimize quantitative learner's motivation model

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 4, s. 189-194
Data publikacji online: 27 kwietnia 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.066.8378

Composites based on recycled polystyrene waste with tuff microparticles

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 4, s. 195-203
Data publikacji online: 27 kwietnia 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.067.8379