Czasopismo Techniczne

Redaktor naczelny: Józef Gawlik
Sekretarz redakcji: Dorota Sapek

Czasopismo Techniczne ukazuje się od roku 1883. Na początku publikowane było we Lwowie. Od roku 1946 tradycje wydawnicze Czasopisma kontynuuje Politechnika Krakowska.
Czasopismo Techniczne zawiera artykuły naukowe. Artykuły do Czasopisma Technicznego mogą składać wyłącznie autorzy zatrudnieni w instytucjach naukowych.
Od 2013 roku Czasopismo Techniczne wydawane jest wyłącznie w języku angielskim.
Za poziom merytoryczny artykułów odpowiada kolegium redakcyjne. Każdy tekst wysyłamy do dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki macierzystej autora, w tym do jednego z zagraniczną afiliacją.
Czasopismo Techniczne ukazuje się w 9 seriach: Architektura, Automatyka, Budownictwo, Chemia, Elektrotechnika, Informatyka, Mechanika, Nauki Podstawowe i Środowisko.

Więcej informacji o Redaktorze naczelnym prof. dr hab. inż. Józef Gawlik
 

ISSN 0011-4561
e-ISSN 2353-737X
Punkty MNISW: 13
Właściciel czasopisma:
Politechnika Krakowska

Czasopismo Techniczne, 2016, Architektura Zeszyt 2-A (8) 2016

Redaktor naczelny: Józef Gawlik
Sekretarz redakcji: Dorota Sapek
Opublikowano online: 14 grudnia 2016

Artykuły

Ilość

“Toward an Urban Design Manifesto” – Revisited

Czasopismo Techniczne, 2016, Architektura Zeszyt 2-A (8) 2016, s. 3-13
Data publikacji online: 14 grudnia 2016
DOI 10.4467/2353737XCT.16.172.5783

Urban design and the sense of the City

Czasopismo Techniczne, 2016, Architektura Zeszyt 2-A (8) 2016, s. 15-19
Data publikacji online: 14 grudnia 2016
DOI 10.4467/2353737XCT.16.173.5784

Contemporary urbanisation in China: an overview and the project for Shanghai

Czasopismo Techniczne, 2016, Architektura Zeszyt 2-A (8) 2016, s. 21-33
Data publikacji online: 14 grudnia 2016
DOI 10.4467/2353737XCT.16.174.5785

Cities of the world, a world of suburbs. Transformations of ‘settlements rules’ and ‘forms of living’ in contemporary Latin America (among globalization, cars and television)

Czasopismo Techniczne, 2016, Architektura Zeszyt 2-A (8) 2016, s. 35-50
Data publikacji online: 14 grudnia 2016
DOI 10.4467/2353737XCT.16.175.5786

The urban villa plot as a structural element of an urban block. Villa Urban Block

Czasopismo Techniczne, 2016, Architektura Zeszyt 2-A (8) 2016, s. 51-62
Data publikacji online: 14 grudnia 2016
DOI 10.4467/2353737XCT.16.176.5787

The role and importance of small and medium-sized cities in the revitalisation of the Polish Carpathian region

Czasopismo Techniczne, 2016, Architektura Zeszyt 2-A (8) 2016, s. 63-77
Data publikacji online: 14 grudnia 2016
DOI 10.4467/2353737XCT.16.177.5788

Cracow of the future – will it be a city where everybody would like to live?.

Czasopismo Techniczne, 2016, Architektura Zeszyt 2-A (8) 2016, s. 79-92
Data publikacji online: 14 grudnia 2016
DOI 10.4467/2353737XCT.16.178.5789

Trzech Wieszczów Avenue in Krakow – spatial reinterpretation in light of predicted transport changes

Czasopismo Techniczne, 2016, Architektura Zeszyt 2-A (8) 2016, s. 93-105
Data publikacji online: 14 grudnia 2016
DOI 10.4467/2353737XCT.16.179.5790

Memory of the city – layers of the city. Spanish examples

Czasopismo Techniczne, 2016, Architektura Zeszyt 2-A (8) 2016, s. 107-124
Data publikacji online: 14 grudnia 2016
DOI 10.4467/2353737XCT.16.180.5791

Temples of Europe and their cultural contexts

Czasopismo Techniczne, 2016, Architektura Zeszyt 2-A (8) 2016, s. 125-145
Data publikacji online: 14 grudnia 2016
DOI 10.4467/2353737XCT.16.181.5792

Proposals for the application of space structures in the design of the main support structures of tall buildings

Czasopismo Techniczne, 2016, Architektura Zeszyt 2-A (8) 2016, s. 147-161
Data publikacji online: 14 grudnia 2016
DOI 10.4467/2353737XCT.16.182.5793

Creating theoretical models of vaults with the use of AutoCAD software, on the example of barrel vaults

Czasopismo Techniczne, 2016, Architektura Zeszyt 2-A (8) 2016, s. 163-178
Data publikacji online: 14 grudnia 2016
DOI 10.4467/2353737XCT.16.183.5794

The role of landscape architecture in the process of revitalising rural areas

Czasopismo Techniczne, 2016, Architektura Zeszyt 2-A (8) 2016, s. 179-187
Data publikacji online: 14 grudnia 2016
DOI 10.4467/2353737XCT.16.184.5795

Municipal Parks in Bielsko-Biala – concepts and realisations from 1899 vs. today

Czasopismo Techniczne, 2016, Architektura Zeszyt 2-A (8) 2016, s. 189-196
Data publikacji online: 14 grudnia 2016
DOI 10.4467/2353737XCT.16.185.5796

A digital method for the generation of anamorphic images – visualised in conical reflective surfaces

Czasopismo Techniczne, 2016, Architektura Zeszyt 2-A (8) 2016, s. 197-211
Data publikacji online: 14 grudnia 2016
DOI 10.4467/2353737XCT.16.186.5797

Historical colour schemes of architecture: selected ways of presentation

Czasopismo Techniczne, 2016, Architektura Zeszyt 2-A (8) 2016, s. 213-225
Data publikacji online: 14 grudnia 2016
DOI 10.4467/2353737XCT.16.187.5798

Art and the city: the issue of the development of museums in the landscape of New York City

Czasopismo Techniczne, 2016, Architektura Zeszyt 2-A (8) 2016, s. 227-239
Data publikacji online: 14 grudnia 2016
DOI 10.4467/2353737XCT.16.188.5799

The role of sculpture in shaping the style of garden objects

Czasopismo Techniczne, 2016, Architektura Zeszyt 2-A (8) 2016, s. 241-252
Data publikacji online: 14 grudnia 2016
DOI 10.4467/2353737XCT.16.189.5800

The archetype of the labyrinth in the architecture of holocaust memorials

Czasopismo Techniczne, 2016, Architektura Zeszyt 2-A (8) 2016, s. 253-260
Data publikacji online: 14 grudnia 2016
DOI 10.4467/2353737XCT.16.190.5801