Czasopismo Techniczne

Redaktor naczelny: Józef Gawlik
Sekretarz redakcji: Dorota Sapek

Czasopismo Techniczne ukazuje się od roku 1883. Na początku publikowane było we Lwowie. Od roku 1946 tradycje wydawnicze Czasopisma kontynuuje Politechnika Krakowska.
Czasopismo Techniczne zawiera artykuły naukowe. Artykuły do Czasopisma Technicznego mogą składać wyłącznie autorzy zatrudnieni w instytucjach naukowych.
Od 2013 roku Czasopismo Techniczne wydawane jest wyłącznie w języku angielskim.
Za poziom merytoryczny artykułów odpowiada kolegium redakcyjne. Każdy tekst wysyłamy do dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki macierzystej autora, w tym do jednego z zagraniczną afiliacją.
Czasopismo Techniczne ukazuje się w 9 seriach: Architektura, Automatyka, Budownictwo, Chemia, Elektrotechnika, Informatyka, Mechanika, Nauki Podstawowe i Środowisko.

Więcej informacji o Redaktorze naczelnym prof. dr hab. inż. Józef Gawlik
 

ISSN 0011-4561
e-ISSN 2353-737X
Punkty MNISW: 13
Właściciel czasopisma:
Politechnika Krakowska

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 11

Redaktor naczelny: Józef Gawlik
Sekretarz redakcji: Dorota Sapek
Opublikowano online: 22 listopada 2017

Artykuły

Ilość

 Colour manipulation as a tool for creating the city image on examples of Miami Beach

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 11, s. 5-16
Data publikacji online: 22 listopada 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.185.7414

BIM standard and the new specialisations that have emerged because of it around the architectural profession

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 11, s. 17-32
Data publikacji online: 22 listopada 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.186.7415

Modern architecture of the 1960’s of the XX century recorded in a movie as an element of heritage protection

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 11, s. 33-38
Data publikacji online: 22 listopada 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.187.7416

Architectural narration in Shin Takamatsu’s works

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 11, s. 39-52
Data publikacji online: 22 listopada 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.188.7417

Fuctions and basic principles for spatial organization of educational and recreational farms with animals in European cities

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 11, s. 53-68
Data publikacji online: 22 listopada 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.188.7418

The need for cognitive closure and the level of creative behavior in relation to the comprehension and design of complex spatial structures

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 11, s. 69-83
Data publikacji online: 22 listopada 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.188.7419

Mathematical model of a flat plate photocatalytic reactor irradiated by solar light

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 11, s. 85-93
Data publikacji online: 22 listopada 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.188.7420

The mixing hydrodynamics and efficiency of the Venturi jet mixer

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 11, s. 95-106
Data publikacji online: 22 listopada 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.188.7421

The utilisation of zeolites for the reduction of ammonium concentration in biogas processes

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 11, s. 107-116
Data publikacji online: 22 listopada 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.188.7422

The concentration of animal blood plasma using membrane methods that allow its recycling and reuse

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 11, s. 117-126
Data publikacji online: 22 listopada 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.188.7423

Sources of endocrine-disrupting compounds and their migration to the environment

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 11, s. 127-135
Data publikacji online: 22 listopada 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.195.7424

The flattening phenomenon in a seasonal variability analysis of the total nitrogen loads in river waters

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 11, s. 137-159
Data publikacji online: 22 listopada 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.195.7425

Lower and upper bounds for solutions of the congruence xm ≡ a(mod n)

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 11, s. 161-168
Data publikacji online: 22 listopada 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.195.7426

The influence of changing the road pavement and the method of using a wheelchair on the vibration perception in accordance with ISO 2631

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 11, s. 169-181
Data publikacji online: 22 listopada 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.195.7427

Experiments with language combinatorics in text classification: lessons learned and future implications

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 11, s. 183-197
Data publikacji online: 22 listopada 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.199.7428

Production and properties of electro-spark deposited coatings modified via LBM

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 11, s. 199-204
Data publikacji online: 22 listopada 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.199.7429

Comparative analysis of the experimental and numerical research of the stamping process of axially-symmetrical elements

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 11, s. 205-210
Data publikacji online: 22 listopada 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.201.7430

A slope stability analysis of an open-pit mine to evaluate its suitability as a site for the intersection of the S-7 and S-52 expressways

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 11, s. 211-220
Data publikacji online: 22 listopada 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.201.7431

 Method of programming the nitinol springs in the space of the kiln chamber

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 11, s. 221-232
Data publikacji online: 22 listopada 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.201.7432

The design and the performance of stratospheric mission in the search for the Schumann resonances

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 11, s. 233-242
Data publikacji online: 22 listopada 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.204.7433