Czasopismo Techniczne

Redaktor naczelny: Józef Gawlik
Sekretarz redakcji: Dorota Sapek

Czasopismo Techniczne ukazuje się od roku 1883. Na początku publikowane było we Lwowie. Od roku 1946 tradycje wydawnicze Czasopisma kontynuuje Politechnika Krakowska.
W Czasopiśmie Technicznym publikowane są wyłącznie oryginalne artykuły naukowe. Od 2013 roku Czasopismo Techniczne wydawane jest wyłącznie w języku angielskim.
Za poziom merytoryczny artykułów odpowiada kolegium redakcyjne. Każdy tekst opiniowany jest przez dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki macierzystej autora, w tym jednego z zagraniczną afiliacją.
Czasopismo Techniczne ukazuje się w następujących seriach: Architektura, Automatyka, Budownictwo, Chemia, Elektrotechnika, Informatyka, Mechanika, Matematyka, Fizyka i Środowisko.

ISSN 0011-4561
e-ISSN 2353-737X
Punkty MNISW: 13
Właściciel czasopisma:
Politechnika Krakowska

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 11

Redaktor naczelny: Józef Gawlik
Sekretarz redakcji: Dorota Sapek
Opublikowano online: 23 listopada 2018

Artykuły

Ilość

Forecasted climate changes and their influence on cities and regions in 2050 in terms of extreme hydrological events

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 11, s. 5–26
Data publikacji online: 23 listopada 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.159.9415

Among the archaeologists and the designers: a critical survey of Sant’Andrea of Acre in Israel

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 11, s. 27–38
Data publikacji online: 23 listopada 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.160.9416

The restitution of Garbary, Cracow’s largest suburb, after the destruction caused by the invasion of archduke Maximilian Habsburg in 1587

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 11, s. 39–52
Data publikacji online: 23 listopada 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.161.9417

Football Stadiums – Icons of Sports Architecture

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 11, s. 53–70
Data publikacji online: 23 listopada 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.162.9418

Contemporary transformation of traditional Polish health resorts against the background of changes observed in balneological centers around the world

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 11, s. 71–86
Data publikacji online: 23 listopada 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.163.9419

The effect of changing loads on the deflection of RC beams reinforced with ribbed bars

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 11, s. 87–96
Data publikacji online: 23 listopada 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.164.9420

The fire resistance of steel plate girders with slender webs – a comparative study

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 11, s. 97–104
Data publikacji online: 23 listopada 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.165.9421

Measurement and simulation testing of harmonics in the on-board power grid of traction vehicles

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 11, s. 105–118
Data publikacji online: 23 listopada 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.166.9422

The efficiency of using artificial feedforward neural networks with a single hidden layer of eight neurons for the analysis of overload conditions of selected tramway traction substations

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 11, s. 119–132
Data publikacji online: 23 listopada 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.167.9423

The range of load variability of rectifier units with a concentrated disposition of tram substations as exemplified by a real tram line

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 11, s. 133–148
Data publikacji online: 23 listopada 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.168.9424

The impact of the shape of screen openings on groundwater flow to a deep drilled well

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 11, s. 149–162
Data publikacji online: 23 listopada 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.169.9425

Analysis of the crack width of beams reinforced with FRP bars

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 11, s. 163–168
Data publikacji online: 23 listopada 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.170.9426

Sensorless step positioning of hydraulic linear actuator

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 11, s. 169–174
Data publikacji online: 23 listopada 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.171.9427

Assessment of the quality of epoxy coating in the automotive industry

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 11, s. 175–180
Data publikacji online: 23 listopada 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.172.9428

Assessment of mechanical properties of pa 3200 gf polyamide models made by SLS

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 11, s. 181–186
Data publikacji online: 23 listopada 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.173.9429

Air consumption survey for pneumatic cushion in different nozzle configurations during moving loads

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 11, s. 187–196
Data publikacji online: 23 listopada 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.174.9430