Czasopismo Techniczne

Redaktor naczelny: Józef Gawlik
Sekretarz redakcji: Dorota Sapek

Czasopismo Techniczne ukazuje się od roku 1883. Na początku publikowane było we Lwowie. Od roku 1946 tradycje wydawnicze Czasopisma kontynuuje Politechnika Krakowska.
Czasopismo Techniczne zawiera artykuły naukowe. Artykuły do Czasopisma Technicznego mogą składać wyłącznie autorzy zatrudnieni w instytucjach naukowych.
Od 2013 roku Czasopismo Techniczne wydawane jest wyłącznie w języku angielskim.
Za poziom merytoryczny artykułów odpowiada kolegium redakcyjne. Każdy tekst wysyłamy do dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki macierzystej autora, w tym do jednego z zagraniczną afiliacją.
Czasopismo Techniczne ukazuje się w 9 seriach: Architektura, Automatyka, Budownictwo, Chemia, Elektrotechnika, Informatyka, Mechanika, Nauki Podstawowe i Środowisko.

Więcej informacji o Redaktorze naczelnym prof. dr hab. inż. Józef Gawlik
 

ISSN 0011-4561
e-ISSN 2353-737X
Punkty MNISW: 13
Właściciel czasopisma:
Politechnika Krakowska

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 6

Redaktor naczelny: Józef Gawlik
Opublikowano online: 25 maja 2018

ARCHITECTURE AND URBAN PLANNING

Sortuj według

Adapting Cracow’s Stare Debniki area to the mobility needs of sight-impaired people

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 6, s. 5-16
Data publikacji online: 25 czerwca 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.083.8688

In search of a healthy balance on the example of the New District of Seestadt Aspern in Vienna

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 6, s. 17-28
Data publikacji online: 25 czerwca 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.084.8689

Principles of architectural and landscape design of water areas

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 6, s. 29-40
Data publikacji online: 25 czerwca 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.081.8563

CHEMISTRY

Diazafluorene in 1,3-dipolar cycloaddiction reactions: short review

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 6, s. 41-53
Data publikacji online: 25 czerwca 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.085.8690

CIVIL ENGINEERING

The modelling of technological processes at border transfer stations in Ukraine

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 6, s. 55-66
Data publikacji online: 25 czerwca 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.086.8691

Mode choice modelling for urban areas

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 6, s. 67-77
Data publikacji online: 25 czerwca 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.087.8692

A multi-criteria appraisal of the selection of means of urban passenger transport using the Electre and AHP methods

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 6, s. 79-93
Data publikacji online: 25 czerwca 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.088.8693

An analysis of the influence of selected factors on the accident rate in the construction industry

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 6, s. 95-101
Data publikacji online: 25 czerwca 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.089.8694

The impact of long-term travel demand changes on mixed decision problems of mass transit lines construction and vehicles’ depots location

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 6, s. 103-112
Data publikacji online: 25 czerwca 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.090.8695

Control of the vibration structure induced during works with the use of explosives

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 6, s. 113-125
Data publikacji online: 25 czerwca 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.091.8696

ELECTRICAL ENGINEERING

Active power measurement based on digital processing of voltage and current signals

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 6, s. 127-132
Data publikacji online: 25 czerwca 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.092.8697

Relationship between the absolute error and parameter values of voltage output accelerometer

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 6, s. 133-143
Data publikacji online: 25 czerwca 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.093.8698

MECHANICS

Estimation of the localisation and geometric parameters of the semi-solid zone of steel samples

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 6, s. 145-154
Data publikacji online: 25 czerwca 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.094.8699

A simulation study of the graphical user interface of the head-up display and its influence on the driver’s perception

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 6, s. 155-166
Data publikacji online: 25 czerwca 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.095.8700

The application of a simulation method in the evaluation of the reliability of transport systems

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 6, s. 167-178
Data publikacji online: 25 czerwca 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.096.8701