Czasopismo Techniczne

Redaktor naczelny: Józef Gawlik
Sekretarz redakcji: Dorota Sapek

Czasopismo Techniczne ukazuje się od roku 1883. Na początku publikowane było we Lwowie. Od roku 1946 tradycje wydawnicze Czasopisma kontynuuje Politechnika Krakowska.
Czasopismo Techniczne zawiera artykuły naukowe. Artykuły do Czasopisma Technicznego mogą składać wyłącznie autorzy zatrudnieni w instytucjach naukowych.
Od 2013 roku Czasopismo Techniczne wydawane jest wyłącznie w języku angielskim.
Za poziom merytoryczny artykułów odpowiada kolegium redakcyjne. Każdy tekst wysyłamy do dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki macierzystej autora, w tym do jednego z zagraniczną afiliacją.
Czasopismo Techniczne ukazuje się w 9 seriach: Architektura, Automatyka, Budownictwo, Chemia, Elektrotechnika, Informatyka, Mechanika, Nauki Podstawowe i Środowisko.

Więcej informacji o Redaktorze naczelnym prof. dr hab. inż. Józef Gawlik
 

ISSN 0011-4561
e-ISSN 2353-737X
Punkty MNISW: 13
Właściciel czasopisma:
Politechnika Krakowska

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 2

Redaktor naczelny: Józef Gawlik
Sekretarz redakcji: Dorota Sapek
Opublikowano online: 22 lutego 2018

Artykuły

Ilość

Towards the Cracow Metropolis – a dream or a reality? A selected issues

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 2, s. 5-25
Data publikacji online: 22 lutego 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.017.7990

Political aspects of Tempelhof Field

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 2, s. 27-44
Data publikacji online: 22 lutego 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.018.7991

Protecting public spaces against vehicular terrorist attacks

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 2, s. 47-56
Data publikacji online: 22 lutego 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.019.7992

River Valley as a hydrological/urban dynamic system in the structure of the contemporary city

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 2, s. 57-68
Data publikacji online: 22 lutego 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.020.7993

Water in the creation of revitalised urban areas. The case of King’s Cross Central

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 2, s. 69-83
Data publikacji online: 22 lutego 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.021.7994

The issue of the linearity of the waterfront based on the redevelopment of Lyon’s river banks

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 2, s. 85-96
Data publikacji online: 22 lutego 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.022.7995

Planning-related factors of the quality of the residential environment in the modelling of the functional spatial structure of Cracow

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 2, s. 97-108
Data publikacji online: 22 lutego 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.023.7996

Chemistry of 2-aryl-1-cyano-1-nitroethenes. Part I. Synthesis and physical properties

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 2, s. 109-122
Data publikacji online: 22 lutego 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.024.7997

Chemistry of 2-aryl-1-cyano-1-nitroethenes. Part II. Chemical transformations

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 2, s. 123-139
Data publikacji online: 22 lutego 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.025.7998

Reliability component differentiation in building structures made of timber

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 2, s. 141-152
Data publikacji online: 22 lutego 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.026.7999

Load restraint with allsafe products. Part two: choosing a load securing system – a systematic analysis

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 2, s. 153-178
Data publikacji online: 22 lutego 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.027.8000

An ant colony optimisation algorithm for the triple matching problem

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 2, s. 179-186
Data publikacji online: 22 lutego 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.028.8001

Interaction between hydraulic conditions and structures – fluid structure interaction problem solving. A case study of a hydraulic structure

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 2, s. 187-209
Data publikacji online: 22 lutego 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.029.8002

Nonlinear static analysis of air cushion in SolidWorks Simulation 2016

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 2, s. 211-218
Data publikacji online: 22 lutego 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.030.8003

Measurements of the angular and linear displacements of steered wheel

Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 2, s. 219-227
Data publikacji online: 22 lutego 2018
DOI 10.4467/2353737XCT.18.032.8005