Czasopismo Techniczne

Redaktor naczelny: Józef Gawlik
Sekretarz redakcji: Dorota Sapek

Czasopismo Techniczne ukazuje się od roku 1883. Na początku publikowane było we Lwowie. Od roku 1946 tradycje wydawnicze Czasopisma kontynuuje Politechnika Krakowska.
Czasopismo Techniczne zawiera artykuły naukowe. Artykuły do Czasopisma Technicznego mogą składać wyłącznie autorzy zatrudnieni w instytucjach naukowych.
Od 2013 roku Czasopismo Techniczne wydawane jest wyłącznie w języku angielskim.
Za poziom merytoryczny artykułów odpowiada kolegium redakcyjne. Każdy tekst wysyłamy do dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki macierzystej autora, w tym do jednego z zagraniczną afiliacją.
Czasopismo Techniczne ukazuje się w 9 seriach: Architektura, Automatyka, Budownictwo, Chemia, Elektrotechnika, Informatyka, Mechanika, Nauki Podstawowe i Środowisko.

Więcej informacji o Redaktorze naczelnym prof. dr hab. inż. Józef Gawlik
 

ISSN 0011-4561
e-ISSN 2353-737X
Punkty MNISW: 13
Właściciel czasopisma:
Politechnika Krakowska

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 5

Redaktor naczelny: Józef Gawlik
Sekretarz redakcji: Dorota Sapek
Opublikowano online: 31 maja 2017

Artykuły

Ilość

Uwagi do historii rozwoju przestrzennego Wiślicy w średniowieczu

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 5, s. 5-14
Data publikacji online: 31 maja 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.064.6421

Identyfikacja i profilowanie wzorców wypadków budowlanych przy pomocy analizy koszykowe

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 5, s. 15-24
Data publikacji online: 31 maja 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.065.6422

Wpływ kształtu ziaren kruszywa grubego na właściwości samozagęszczalnych betonów wysokowartościowych

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 5, s. 25-33
Data publikacji online: 31 maja 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.066.6423

Kwantyfikacja dodatku za ryzyko w kosztach cyklu życia obiektu budowlanego

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 5, s. 35-45
Data publikacji online: 31 maja 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.067.6424

Identyfikacja zagrożeń wynikających ze specyfiki robót budowlanych na obiektach kolejowych w Polsce

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 5, s. 47-55
Data publikacji online: 31 maja 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.068.6425

Analiza czasowo-kosztowa w monitoringu harmonogramu metodą wartości uzyskanej

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 5, s. 57-66
Data publikacji online: 31 maja 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.069.6426

Problem harmonogramowania przedsięwzięć z ograniczoną dostępnością zasobów i z czynnościami wielotrybowymi w budownictwie: stan wiedzy i kierunki rozwoju

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 5, s. 67-74
Data publikacji online: 31 maja 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.070.6427

Pojęcia metamodelowaniasterowanego kontekstem (cdmm)

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 5, s. 75-82
Data publikacji online: 31 maja 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.071.6428

Wykorzystanie archaea w bioaugmentacji osadu czynnego jako metody biologicznego usuwania związków azotu

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 5, s. 83-95
Data publikacji online: 31 maja 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.072.6429

Algorytmy sitowe II

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 5, s. 97-103
Data publikacji online: 31 maja 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.073.6430

Określanie współczynnika strat lokalnych dla hamulca typu by-pass używanego w systemach poczty pneumatycznej

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 5, s. 105-122
Data publikacji online: 31 maja 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.074.6431

Modelowanie transportu masy w procesie usuwania wody z komórek materiałów włóknistych poprzez dystrybucję ciśnienia

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 5, s. 123-128
Data publikacji online: 31 maja 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.075.6432

Dyspergowanie gazu i ciała stałego w cieczy przez niezależnie napędzane mieszadła

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 5, s. 129-139
Data publikacji online: 31 maja 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.076.6433

Ocena oddziaływania na środowisko pracy emisji lzo w warunkach awaryjnej pracy instalacji ippc

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 5, s. 141-149
Data publikacji online: 31 maja 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.077.6434

Intensyfikacja procesu wrzenia czynników chłodniczych o dużym poślizgu temperaturowym i niskim gwp

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 5, s. 151-161
Data publikacji online: 31 maja 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.078.6435

Charakterystyczne cechy kinetyki sorpcji jonów metali ciężkich z materiałami polisacharydowymi z wodnych środowisk

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 5, s. 163-183
Data publikacji online: 31 maja 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.079.6436

Rzeczywista i teoretyczna wydajność energetyczna parowych sprężarkowych pomp ciepła

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 5, s. 185-194
Data publikacji online: 31 maja 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.080.6437

Przydomowa oczyszczalnia ścieków czy szambo ekologiczne

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 5, s. 195-203
Data publikacji online: 31 maja 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.081.6438

Algorytm obliczeń procesów w młynach strumieniowych

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 5, s. 205-216
Data publikacji online: 31 maja 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.082.6439

Poprawa komfortu kierowcy poprzez dobór optymalnego resorowania fotela

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 5, s. 217-235
Data publikacji online: 31 maja 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.083.6440