Czasopismo Techniczne

Redaktor naczelny: Józef Gawlik
Sekretarz redakcji: Dorota Sapek

Czasopismo Techniczne ukazuje się od roku 1883. Na początku publikowane było we Lwowie. Od roku 1946 tradycje wydawnicze Czasopisma kontynuuje Politechnika Krakowska.
Czasopismo Techniczne zawiera artykuły naukowe. Artykuły do Czasopisma Technicznego mogą składać wyłącznie autorzy zatrudnieni w instytucjach naukowych.
Od 2013 roku Czasopismo Techniczne wydawane jest wyłącznie w języku angielskim.
Za poziom merytoryczny artykułów odpowiada kolegium redakcyjne. Każdy tekst wysyłamy do dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki macierzystej autora, w tym do jednego z zagraniczną afiliacją.
Czasopismo Techniczne ukazuje się w 9 seriach: Architektura, Automatyka, Budownictwo, Chemia, Elektrotechnika, Informatyka, Mechanika, Nauki Podstawowe i Środowisko.

Więcej informacji o Redaktorze naczelnym prof. dr hab. inż. Józef Gawlik
 

ISSN 0011-4561
e-ISSN 2353-737X
Punkty MNISW: 13
Właściciel czasopisma:
Politechnika Krakowska

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 9

Redaktor naczelny: Józef Gawlik
Sekretarz redakcji: Dorota Sapek
Opublikowano online: 4 września 2017

Artykuły

Ilość

Deformation of the city

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 9, s. 5-21
Data publikacji online: 4 września 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.145.7157

Life and death of a colliery. The condition and significance of former coal mining facilities in the transborder region of Saarland-Moselle

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 9, s. 23-42
Data publikacji online: 4 września 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.146.7158

New role of buildings as contributors to the infrastructure

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 9, s. 43-66
Data publikacji online: 4 września 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.147.7159

The application of time coupling methods in the engineering of construction projects

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 9, s. 67-74
Data publikacji online: 4 września 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.148.7160

The modification of the dynamic properties of cohesive soil resulting from triaxial consolidation

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 9, s. 75-89
Data publikacji online: 4 września 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.149.7161

A flexible approach to the evaluation of the cost effectiveness of investment projects

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 9, s. 91-98
Data publikacji online: 4 września 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.150.7162

The acceleration response spectra for Legnica-Glogow copper district

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 9, s. 99-115
Data publikacji online: 4 września 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.151.7163

Optimisation of the choice of UAV intended to control the implementation of construction projects and works using the AHP method

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 9, s. 117-125
Data publikacji online: 4 września 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.152.7164

Modelling the delivery and laying of concrete mix

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 9, s. 127-135
Data publikacji online: 4 września 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.153.7165

Analysis of influence of LEED certification process to achieve the passive house standard

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 9, s. 137-150
Data publikacji online: 4 września 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.154.7166

Continuous dependence of mild solutions, on initial nonlocal data, of the nonlocal semilinear evolution Cauchy problems

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 9, s. 151-158
Data publikacji online: 4 września 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.155.7167

Cfd simulation of cavitation over water turbine hydrofoils

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 9, s. 159-164
Data publikacji online: 4 września 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.156.7168

Quality function deployment method for selected website usability analysis

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 9, s. 165-171
Data publikacji online: 4 września 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.157.7169

Homotopy perturbation method for solving fourth – order boundary value problems with additional boundary condition

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 9, s. 173-179
Data publikacji online: 4 września 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.158.7170

Application of approximation technique to on-line updating of the actual cost curve in the earned value method

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 9, s. 181-195
Data publikacji online: 4 września 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.159.7171

Multi-thread evolutionary computation for design optimization

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 9, s. 197-206
Data publikacji online: 4 września 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.160.7172

Influence of dual vibrations on control of percussive hand-operated power tools – experimental investigations

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 9, s. 207-218
Data publikacji online: 4 września 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.161.7173

Optimization of thread root undercut in the planetary roller screw

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 9, s. 219-227
Data publikacji online: 4 września 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.162.7174

Application of porous media flow model for the regenerator fluidised bed simulation

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 9, s. 229-236
Data publikacji online: 4 września 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.163.7175

Application of the multi-generating method to support the quality of smart designs of experiment

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 9, s. 237-246
Data publikacji online: 4 września 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.164.7176