Czasopismo Techniczne

Redaktor naczelny: Józef Gawlik
Sekretarz redakcji: Dorota Sapek

Czasopismo Techniczne ukazuje się od roku 1883. Na początku publikowane było we Lwowie. Od roku 1946 tradycje wydawnicze Czasopisma kontynuuje Politechnika Krakowska.
Czasopismo Techniczne zawiera artykuły naukowe. Artykuły do Czasopisma Technicznego mogą składać wyłącznie autorzy zatrudnieni w instytucjach naukowych.
Od 2013 roku Czasopismo Techniczne wydawane jest wyłącznie w języku angielskim.
Za poziom merytoryczny artykułów odpowiada kolegium redakcyjne. Każdy tekst wysyłamy do dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki macierzystej autora, w tym do jednego z zagraniczną afiliacją.
Czasopismo Techniczne ukazuje się w 9 seriach: Architektura, Automatyka, Budownictwo, Chemia, Elektrotechnika, Informatyka, Mechanika, Nauki Podstawowe i Środowisko.

Więcej informacji o Redaktorze naczelnym prof. dr hab. inż. Józef Gawlik
 

ISSN 0011-4561
e-ISSN 2353-737X
Punkty MNISW: 13
Właściciel czasopisma:
Politechnika Krakowska

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 7

Redaktor naczelny: Józef Gawlik
Sekretarz redakcji: Dorota Sapek
Opublikowano online: 18 lipca 2017

Artykuły

Ilość

Subject of urban tissue continuity in different urbanisation periods in Europe. Selected aspects

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 7, s. 5-20
Data publikacji online: 18 lipca 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.104.6645

International student workshops as an important element in architectural education

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 7, s. 21-30
Data publikacji online: 18 lipca 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.105.6646

Dangerous events related to the use of scaffolding

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 7, s. 31-39
Data publikacji online: 18 lipca 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.106.6647

The influence of CFRP sheets on the strength of specimens produced using normal concrete and high-performance concrete assessed using uniaxial compression tests

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 7, s. 41-51
Data publikacji online: 18 lipca 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.107.6648

The influence of the Kłodnica fault tectonic zone on the degree of damage to buildings resulting from high magnitude tremors

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 7, s. 53-64
Data publikacji online: 18 lipca 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.108.6649

Analysis of the impact of corrosion on loss of load capacity and time between failures of a bridge in the town of Wisla

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 7, s. 65-72
Data publikacji online: 18 lipca 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.109.6650

An analysis of electromagnetic processes in a turbogenerator with a real rotor and a stator tooth structure in the no-load mode

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 7, s. 73-94
Data publikacji online: 18 lipca 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.110.6651

Different optimisation tasks used in water quality management

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 7, s. 95-112
Data publikacji online: 18 lipca 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.111.6652

The impact of processes of sediment transport on storage reservoir functions

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 7, s. 113-126
Data publikacji online: 18 lipca 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.112.6653

Hybrid model of liquid metal flow and solidification

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 7, s. 127-135
Data publikacji online: 18 lipca 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.113.6654

Cutting forces during precise turning of NiTi shape memory alloy

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 7, s. 137-146
Data publikacji online: 18 lipca 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.114.6655

The adaptation of the cross validation aproach for RBF-based collocation methods

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 7, s. 147-156
Data publikacji online: 18 lipca 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.115.6656

Evaluation of pressure losses reduction possibility for WEH22 directional control valve by internal geometry correction

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 7, s. 157-164
Data publikacji online: 18 lipca 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.116.6657

Flow simulation in hydrodynamic torque converter

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 7, s. 165-173
Data publikacji online: 18 lipca 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.117.6658

Mobile remote monitoring system of water reservoirs

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 7, s. 175-182
Data publikacji online: 18 lipca 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.118.6659

Application of numerical calculations in the design process of hydrodynamic torque converter

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 7, s. 183-190
Data publikacji online: 18 lipca 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.120.6661

Evaluation of particle size distribution of aggregates in asphalt concrete by means of image analysis software

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 7, s. 191-198
Data publikacji online: 18 lipca 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.119.6660

Numerical analysis of damage in silica filled epoxy products using XFEM and its verifications

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 7, s. 199-207
Data publikacji online: 18 lipca 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.121.6662

Virtual prototyping of electro-hydraulic parallel manipulator control systems

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 7, s. 209-217
Data publikacji online: 18 lipca 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.122.6663

Modelling of production processes with the use of witness simulator

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 7, s. 219-226
Data publikacji online: 18 lipca 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.123.6664