Czasopismo Techniczne

Redaktor naczelny: Józef Gawlik
Sekretarz redakcji: Dorota Sapek

Czasopismo Techniczne ukazuje się od roku 1883. Na początku publikowane było we Lwowie. Od roku 1946 tradycje wydawnicze Czasopisma kontynuuje Politechnika Krakowska.
Czasopismo Techniczne zawiera artykuły naukowe. Artykuły do Czasopisma Technicznego mogą składać wyłącznie autorzy zatrudnieni w instytucjach naukowych.
Od 2013 roku Czasopismo Techniczne wydawane jest wyłącznie w języku angielskim.
Za poziom merytoryczny artykułów odpowiada kolegium redakcyjne. Każdy tekst wysyłamy do dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki macierzystej autora, w tym do jednego z zagraniczną afiliacją.
Czasopismo Techniczne ukazuje się w 9 seriach: Architektura, Automatyka, Budownictwo, Chemia, Elektrotechnika, Informatyka, Mechanika, Nauki Podstawowe i Środowisko.

Więcej informacji o Redaktorze naczelnym prof. dr hab. inż. Józef Gawlik
 

ISSN 0011-4561
e-ISSN 2353-737X
Punkty MNISW: 13
Właściciel czasopisma:
Politechnika Krakowska

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 3

Redaktor naczelny: Józef Gawlik
Sekretarz redakcji: Dorota Sapek
Opublikowano online: 31 marca 2017

ARCHITECTURE AND URBAN PLANNING

Sortuj według

W krainie żywiołów. Elementy natury w przestrzeniach rekreacyjnych miast finlandii

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 3,
Data publikacji online: 31 marca 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.027.6338

CHEMISTRY

Dyfuzja z reakcją chemiczną – ocena dokładności przybliżonego modelu kinetycznego dla ziaren kulistych

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 3,
Data publikacji online: 31 marca 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.020.6213

Zastosowanie drukowania 3d do modelowania struktury kanałów w monolitycznych katalizatorach dedykowanych dla procesu utleniającego sprzęgania met

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 3,
Data publikacji online: 31 marca 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.029.6340

Nowy sposób wyznaczania wzorów cząsteczkowych dla wszystkich węglowodorów

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 3,
Data publikacji online: 31 marca 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.030.6341

Badania spektroskopowe efektów podwójnej fluorescencji w wybranym związku z grupy 1,3,4-tiadiazoli w rozpuszczalnikach organicznych oraz roztworach wodnych

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 3,
Data publikacji online: 31 marca 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.031.6342

Implementacja modelu matematycznego kaskad bioreaktorów o różnych strukturach

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 3,
Data publikacji online: 31 marca 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.032.6343

CIVIL ENGINEERING

Monitorowanie podłoża wzmocnionego kolumnami betonowymi

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 3,
Data publikacji online: 31 marca 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.033.6344

Wpływ podziemnej eksploatacji pokładów węgla na linię elektroenergetyczną wysokiego napięcia

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 3,
Data publikacji online: 31 marca 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.034.6345

Korozja naprężeniowa w kompozytach epoksydowo-szklanych monitorowana z zastosowaniem emisji akustycznej

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 3,
Data publikacji online: 31 marca 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.035.6346

Wpływ losowości czasów wykonywania robót na długość cyklu budowy

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 3,
Data publikacji online: 31 marca 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.036.6347

ENVIRONMENTAL ENGINERING

Wpływ popiołu z termicznego przekształcania komunalnych osadów ściekowych na wybrane właściwości zawiesin twardniejących

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 3,
Data publikacji online: 31 marca 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.037.6348

Analiza stanu technicznego kolektora ściekowego z wykorzystaniem modelowania numerycznego

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 3,
Data publikacji online: 31 marca 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.038.6349

Polibromowane środki obniżające palność w osadach ściekowych i dennych (przegląd)

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 3,
Data publikacji online: 31 marca 2017

Efektywność procesu napowietrzania w reaktorach barbotażowych ze złożem ruchomym

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 3,
Data publikacji online: 31 marca 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.039.6350

MECHANICS

Algorytm wyznaczania parametrów sterowania dla wieloźródłowego układu napędowego

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 3,
Data publikacji online: 31 marca 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.040.6351

Modelowanie matematyczne pracy wymiennika ciepła z rur ożebrowanych dla zmiennych w czasie strumienia masy płynu i prędkości powietrza

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 3,
Data publikacji online: 31 marca 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.041.6352

Analiza termodynamiczna i techniczna zeroemisyjnej elektrowni dla pomorza

Czasopismo Techniczne, 2017, Volume 3,
Data publikacji online: 31 marca 2017
DOI 10.4467/2353737XCT.17.042.6353