Two faces of high tech architecture

Dariusz Kozłowski

Abstrakt

Pewien wąski nurt późnomodernistycznej architektury eksponujący rozwiązania techniczne jako elementy formy architektonicznej określa się – high tech, co jednoznacznie wskazuje na technologię zaawansowaną. W świetle purystycznych form architektury wczesnego modernizmu idee high tech jawią się raczej jako poszukiwania oryginalności przez odkrywanie współczesnej ornamentyki.

Słowa kluczowe: high tech, wczesny modernizm
References

Donath M., Architektur in Berlin 1933–1945, Ein Stadtführer, 2004.

Haubrich R., Hoffmann H.W., Meuser P., van Uffelen Ch., Berlin/The Architectural Guide, 2011.

Jencks Ch., Die neuen Modernen, von der Spät-zu Neo-Moderne, Stuttgart 1990.