Housing trends in London – revitalization and ecology

Elżbieta Kusińska

Abstrakt

Artykuł przedstawia przykłady kilku nowych budynków i zespołów mieszkaniowych zrealizowanych na terenie Londynu. Charakter tych inwestycji wpisuje się w ogólnokrajową politykę rozwoju zrównoważonego promowanego przez rząd Wielkiej Brytani, a jest to m.in. rewitalizacja terenów poprzemysłowych i ograniczanie niekontrolowanego rozwoju.

Słowa kluczowe: budownictwo mieszkaniowe, rewitalizacja terenów miejskich, inwestycje zrównoważone
References
Powell K., Strongman C., New London Architecture, Wydawnictwo Merrel, 2007.
 
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20110118095356/http://www.cabe.org.uk/case-studies/listing?tag=London&tagId=35&type=case-studies