In search of the lost sacred

Beata Malinowska-Petelenz

Abstrakt

Architektura sakralna od zawsze była elementem wyróżniającym się w krajobrazie. Katedry ikonizowały miasta, panowały nad nimi, zachwycały potęgą i szlachetnością formy zewnętrznej, oszałamiały i porażały kunsztem dekoracji wnętrza. Współczesna świątynia utraciła prymat dominanty krajobrazowej, jej ranga urbanistyczna również osłabła, a architektonicznie trudno jej konkurować z ekstrawaganckimi budowlami dzisiejszych gwiazd architektury. Pytanie o kształt świątyni we współczesnym pejzażu kulturowym wciąż wywołuje dyskusje i wątpliwości: jakie jest jej miejsce w zmieniającej się przestrzeni publicznej, a przede wszystkim, czy i jak człowiek zredefiniuje i stworzy swoje miejsca sacrum w nowej, płynnej rzeczywistości?

Słowa kluczowe: architektura sakralna, krajobraz, dominanta, katedra, wnętrze urbanistyczne, minimalizm
References

Bogdanowski J., Sacrum w architekturze krajobrazu, Teka Komisji Urbanistyki i Architektury PAN, Oddział w Krakowie, Kraków 2000.

Closer to God, Die Gestalten Verlag, Berlin 2010.

European Church Architecture 1950–2000, Prestel Verlag, Munich–Berlin–London–New York 2002.

Gyurkovich J., Znaczenie form charakterystycznych dla kształtowania i percepcji przestrzeni, Monografia 258, Wyd. PK, Kraków 1999.

Kosiński W., Twórczość architektoniczna jako niezwykłość, Przestrzeń i Forma 12/2009, Uniwersytet Zachodniopomorski, Szczecin 2009.

Pasierb J., Katedra symbol Europy, Bernardinum, Pelplin 2003.