The architecture of stadiums in the space of the city – their role, composition and modernization problems exemplified by selected cities in Italy and Austria

Barbara Rzegocińska-Tyżuk

Abstrakt

W artykule przedstawiono stadiony sportowe w aspekcie ich historii powstania, kompozycji, problemów związanych z przebudową oraz współczesnej roli w przestrzeni miast europejskich. Wybrane przykłady potwierdzają fenomen sportu jako zjawiska, które w XX i na przełomie XX i XXI wieku miało i nadal ma wpływ na architektoniczną i urbanistyczną strukturę miast oraz ich promocję na skalę globalną. Wybrane przykłady wiążą się także z faktem przyznania tym miastom organizacji imprez sportowych dużej skali (m.in. Mistrzostwa Świata we Włoszech w 1990 r. czy Mistrzostwa Europy w Austrii w 2008 r.), które odegrały istotną rolę w budowie nowych, jak i modernizacji istniejących obiektów stadionowych. Dzięki temu miasta te miały i mają podstawy do ubiegania się o kolejne zawody, które stają się współcześnie stymulatorem dla rewitalizacji, nie tylko samych obiektów sportowych, ale i terenów wokół nich. Stadiony sportowe są dzisiaj postrzegane jako prestiżowe obiekty dla miast, kompozycyjnie będące silną formą w przestrzeni, a w ewolucji tej formy architektonicznej prześledzić można ogólne reguły tworzące infrastrukturę sportu w mieście i jej wymiar kulturowy.

Słowa kluczowe: stadion, architektura, miasto
References

Geraint J., The Impact on Bidding Cities for the Olympic Games, Materiały z Międzynarodowego Seminarium SARP nt. Obiekty sportowe dla rekreacji (niepublikowane), Warszawa 2004.

Lipiec J., Aksjologiczne aspekty architektury olimpijskiej, Materiały z Międzynarodowego Seminarium SARP nt. Wpływ igrzysk olimpijskich na urbanistykę i środowisko (niepublikowane), Warszawa 1997.

Pańków L., Mecz w wiklinowym koszu, Wprost, nr 17, 2009.

Rzegocińska-Tyżuk B., Przestrzeń sportu w mieście – aspekt oszczędności, Czasopismo Techniczne, z. 6A/2010, Wyd. PK.

Rzegocińska-Tyżuk B., Rola sportu w odnowie krajobrazu miejskiego, Wyd. ULAR 1, Politechnika Śląska, Gliwice 2005.

Rzegocińska-Tyżuk B., Sport w krajobrazie miasta – wybrane zagadnienia roli i kompozycji, Czasopismo Techniczne, z. 1A/2012 Wyd. PK.

Rzegocińska-Tyżuk B., Wybrane problemy kształtowania zespołów sportowych aspekcie nowych materiałów i technologii, Czasopismo Techniczne, z. 2A/2011, Wyd. PK.

Sawicki P., Sen o nowej Warszawie, Sport Plus, nr 2, 2009.

Spampinato A., Stades du Monde, Wyd. Sport & Architecture, Tectum, Antwerpia 2004.

Strona internetowa (http://stadiony.net).