The social space of new residential complexes in Berlin

Wacław Seruga

Abstrakt

Artykuł dotyczy problematyki przestrzeni społecznych w miejscu zamieszkania człowieka w zespołach
mieszkaniowych w mieście. Stopień kreatywności oraz jakość kształtowania przestrzeni społecznych
stanowi o klimacie, kameralności i indywidualności zespołu mieszkaniowego, o różnorodności miejsc w mieście w zrównoważonym środowisku mieszkaniowym człowieka, stosunku do otoczenia, krajobrazu, natury, a także o skali i lokalizacji założenia urbanistycznego. Jakość przestrzeni społecznych jest ściśle związana z rozwojem cywilizacyjnym społeczeństwa oraz jego świadomością potrzeby rozwoju i istnienia tych przestrzeni. W niniejszym artykule zaprezentowano cztery przykłady wybranych nowych berlińskich zespołów mieszkaniowych oraz jeden przykład z Hamburga. Poddano je analizie, na podstawie której zostały określone niektóre aspekty dotyczące kształtowania nowych przestrzeni społecznych przeznaczonych dla ludności lokalnej w ich miejscu zamieszkania i nierozerwalnie związanej z tymi przestrzeniami architektury mieszkaniowej wraz z najbliższym otoczeniem.

Słowa kluczowe: architektura mieszkaniowa, nowa architektura mieszkaniowa Berlina, przestrzeń społeczna, architektura przestrzeni społecznej, przestrzeń publiczna, wnętrze urbanistyczne, zrównoważone środowisko mieszkaniowe
References

BERLIN New architecture. A Guide to the new Buildings from 1989 to today, Michael Imhof and Leon Krempel, MICHAEL IMHOF VERLAG, 2010.

BERLIN. The Architecture Guide, Rainer Haubrich, Hans Wolfgang Hoffmann, Philipp Meuser, Chris van Uffelen. Edited by Markus Sebastian Braun, 2011.

BERLIN. Visionen werden Realität, Herausgegeben von Christel Kapitzki, JOVIS, Berlin 1997.

Omilanowska M., Berlin. Przewodnik wiedzy i życia, Warszawa 2008.

Seruga W., Social Spaces in a Place of Residence in: Social Space in a Place of Residence, Housing Environment 10/2012, Chair of Housing Environment Press, Cracow University of Technology, Kraków 2012.