Strategic metropolitan projects. Examples from Hamburg, Potsdam and Berlin

Zbigniew Zuziak

Abstrakt

Tematem artykułu są projekty śródmieść niemieckich metropolii o znaczeniu strategicznym dla prowadzenia procesu rewitalizacji urbanistycznej oraz integrowania przestrzennej struktury metropolitalnej. Autor analizuje następujące projekty: HafenCity w Hamburgu, rewitalizacji powojskowych i poprzemysłowych terenów nadbrzeżnych Haweli w Poczdamie – ze szczególnym uwzględnieniem teatru Hansa Otto i Parku Miejskiego oraz trzy projekty o kluczowym znaczeniu dla integrowania funkcjonalno-przestrzennej struktury Berlina po roku 1990: kompleks rządowy „Spreebogen”, Dworzec Główny i projekt Odnowy Wyspy Muzeów. W podsumowaniu przedstawiono współzależności między architekturą metropolis i architektoniką sieci przestrzeni publicznych i miejsc węzłowych, czyli strukturą porządkującą przestrzeń urbanistyczną pod względem funkcjonalno-przestrzennym, w warstwie symboliki kulturowej i estetyki krajobrazu miejskiego. Pojęcia: „sieć przestrzeni publicznych” i „miejsca węzłowe” mają także walor porządkujący w odniesieniu do aspektów społeczno-ekonomicznych w zbiorze atrybutów charakteryzujących badane modele przestrzennej struktury metropolitalnej.

Słowa kluczowe: projekty strategiczne, przewbudowa miast, projektowanie urbanistyczne
References

Frahm K., HafenCity, Hamburg, Junius.

HafenCity Hamburg, Projects. Insights into Current Developments, HafenCity Hamburg, March 2011.

Kossak E., Speicherstadt und HafenCity, Elbert & Richter.

Haubrich R., Wolfgang H., Meuser P., van Ufelen Ch., Berlin. The Architecture guide, Edited by Markus Sebastian Braun, 2-nd Edition 2011, by Braun Publishing (www.braun-publishing.ch)

Batz M., Urbane Light Germany Speicherstadt, Hamburg, the largest historical warehouse complex in the world, has become a softly-glowing night-time panorama, International Lighting Review, 2002, 12, 14–19 OCLC 193350885,

Lawrenz D., von Borstel Ch., Die Hamburger Speicherstadt, Freiburg, Br: EK-Verlag, 2008, ISBN 978-3-88255-893-7.

Meyn B., Die rote Stadt: ein historischer Kriminalroman. Reinbek: Rowohlt, A historical detective story, ISBN 978-3-499-23407-1, 2003.

Lange R., Hampel T., Speicherstadt und HafenCity: zwischen Tradition und Vision, Hamburg: Elbeund- Flut-Ed., Hampel und Hettchen, ISBN 978-3-7672-1440-8, 2008.

Potsdam 2010. Bewerbung zur Kulturhaupstadt Europas 2010: Potsdam weckt Visionen. Unter der Schimherschaft der Burgerschaft Potsdams, Stand Juni 2004.