Open source relational databases and their capabilities in constructing a web-based system designed to support the functioning of a health clinic

Grzegorz Nowakowski

Abstrakt

Możliwości wykorzystania relacyjnych baz danych open source do budowy internetowego systemu wspierającego pracę przychodni zdrowia

W niniejszym artykule przedstawiono możliwości wykorzystania relacyjnych baz danych open source do budowy internetowego systemu wspierającego pracę przychodni zdrowia jako alternatywy dla komercyjnych rozwiązań. Autor zaprezentował stworzony na podstawie wybranej bazy prototyp systemu. Opisane rezultaty potwierdzają założenie, że system medyczny nie musi nadwyrężać budżetu służby zdrowia, zapewniając jednocześnie akceptowalny poziom świadczonych usług.

Słowa kluczowe: open source, relacyjna baza danych, system internetowy, przychodnia zdrowia, prototyp
References

Open Source Initiative, http://opensource.org/ (date of access: 22.06.13).

Gonzales-Barahona J. M., Heras Quiros P., Bollinger T., A brief history of free software and open source, IEEE Software, January 1999, 32-33.

Gacek C., Lawrie T., Arief B., The many meanings of open source, IEEE Software, vol. 21, 2004, 34-40.

James Hernandez M., Database Design for Mere Mortals: A Hands-On Guide to Relational Database Design (2nd Edition), Sybex, 2003.

Whitehorn M., Marklyn B., Inside Relational Databases 2nd Edition, Springer, 2001.

Beynon-Davies P., Database Systems, Palgrave Macmillan, 2003.

Networld, 2013, http://www.networld.pl/artykuly/387854/ (date of access: 22.06.13).

MySQL http://www.mysql.com/products/, (date of access: 22.06.13).

HeidiSQL http://www.heidisql.com/, (date of access: 22.06.13).

Apache Derby, http://db.apache.org/derby/, (date of access: 22.06.13).

pgADMIN, http://www.pgadmin.org/, (date of access: 22.06.13).

FlameRobin, http://www.flamerobin.org/, (date of access: 22.06.13).

Berkus J., Ten ways to wreck your database, O’Reilly Webcast, July 2009.

Pietka E., An integrated information system for hospital work, PWN, Warsaw 2004.

Darie C., Balanescu E., Beginning PHP and MySQL E-Commerce: From Novice to Professional, Second Edition, Apress, 2008.

Software Developer’s Journal, 2011, http://sdjournal.pl/magazine/1758-projektowaniesystemow-informatycznych-w-praktyce/, (date of access: 22.06.13).

Coelho F., Database quality survey projects and results, January 2012, detailed list of projects surveyed in On the Quality of Relational Database Schemas in Open Source Software.