Mathematical model of thyristor’s system control of DC motor with independent excitation

Volodymyr Samotyy,

Ulyana Dzelendzyak

Abstrakt

Model matematyczny tyrystorowego systemu sterowania silnikiem prądu stałego z niezależnym wzbudzaniem

W artykule przedstawiono model matematyczny tyrystorowego systemu sterowania silnikiem prądu stałego z niezależnym wzbudzaniem, który zawiera sterowany prostownik trójfazowy. Uwzględniono nieliniowe charakterystyki magnesowania transformatora. Działanie tyrystorów podano zgodnie z charaterystyką klucza idealnego

Słowa kluczowe: silnik prądu stałego, sterowany prostownik trójfazowy, równania dynamiki, klucz idealny, zmienne logiczne
References

Yildiz A.B., Electrical equivalent circuit based modeling and analysis of direct current motors, Electrical Power and Energy Systems, vol. 43, 2012, 1043-1047.

Betechuoh B.L., Marwala T., Tettey T., Using inverse neural networks for HIV adaptive control, International Journal of Computational Intelligence Research, vol. 3, 2007, 11-15.

Chow M.Y., Tipsuwan Y., Gain adaptation of networked DC motor controllers based on QOS variations, IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 50, 2003, 936-943.

Craig J.J., Hsu P., Sastry S.S., Adaptive control of mechanical manipulators, The International Journal of Robotics Research, vol. 6, 1987, 16-28.

Crapo A.D., Lloyd J.D. Homopolar DC motor and trapped flux brushless DC motor using high temperature superconductor materials, Magnetics, IEEE Transactions on Magnetics, vol. 27, 1991, 2244-2247.

Delibasi A., Turker T., Canserver G., Real time DC position control by fuzzy logic and PID controllers using labview, International IEEE Conference on Mechatronics & Robotics 04, Aachen, 13–15 September 2004, 9-15.

Gurbuz F., Apkinar E., Stability analysis of a closed loop control for a pulse width modulated DC motor drive, Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences, vol. 10, 2002, 427-438.

Kaczorek T., Teoria sterowania i systemów, PWN, Warsaw 1999.

Lankarany M., Rezazade A., Parameter Estimation Optimization Based on Genetic Algorithm Applied to DC Motor, IEEE International Conference on Electrical Engineering, Lahore, Pakista, 11–12 April 2007, 1-6.

Porębski J., Korohoda P., SPICE; program analizy nieliniowej układów elektronicznych, WNT, Warsaw 1993.

Prigozy S., PSPICE computer modeling of hysteresis effects, IEEE Transactions on Education, vol. 36, 1993, 2-5.

Ramotowski M. Zastosowanie programu NAP do obliczania układów elektrycznych, WNT, Warsaw 1992.

Saab S.S., Kaed-Bey R.A., Parameter Identification of a DC Motor: An Experimental Approach, IEEE Transactions on Electronic, Circuit and Systems, vol. 2, 2001, 981-984.

Samborska M., Aproksymacja rozwiązań okresowych nieliniowych rownań obwodow elektrycznych metodą Poincarego-Lindstedta, Czasopismo Techniczne, vol. 1-AC/2012, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 67-77.

Samotyy V., Analiza procesów okresowych nieliniowych urządzeń elektromagnetycznych systemów automatyki, Czasopismo Techniczne, vol. 1-E/2010, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 67-77.

Samotyj V., Shakya S., Mathematical Model of Frequency Multiplier «Symmetric Scheme of Rectification with Voltage Doubling – Bridge Parallel Thyristor Chopper», Technology, vol. 9, 2000, 58-62.

Sevinç A., A full adaptive observer for DC servo motors, Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences, vol. 11, 2003, 427-438.

Samotyj V., Matematyczne modeluwannia stacionarnych procesiw elektromagnetnych pryctrojiw system keruwannia, Feniks, Lviv 1997.