CFRP strengthening of bent RC beams using stiff and flexible adhesives

Wit Derkowski,

Arkadiusz Kwiecień,

Bogusław Zając

Abstrakt

W artykule przedstawiono badania belek żelbetowych wzmocnionych taśmami CFRP aplikowanymi na podatnych złączach. Metoda złączy podatnych, opracowana na Politechnice Krakowskiej, polega na stosowaniu polimerowych warstw adhezyjnych przy łączeniu materiałów CFRP z podłożem betonowym. W badaniach belki żelbetowe wzmocniono taśmami CFRP klejonymi na warstwie epoksydowej i pięciu warstwach polimerowych o różnych sztywnościach. W belce wzmocnionej taśmą CFRP na warstwie polimerowej o średniej sztywności wykazano najbardziej równomierny rozkład odkształceń taśmy na jej długości i równocześnie najmniejsze jej ugięcie spośród wszystkich badanych belek. Stosowanie omawianej technologii we wzmacnianiu konstrukcji z betonu może przynieść dodatkowe korzyści, ale obecnie konieczne są dalsze badania nad tym zagadnieniem.

Słowa kluczowe: wzmocnienie CFRP, podatne złącza polimerowe, żelbet, redukcja ugięć, poślizg taśmy
References

Derkowski W., Kwiecień A., Zając B., Comparison of CFRP strengthening efficiency of bent RC elements using stiff and flexible adhesives, 3rd International fib Congress and PCI Convention, Washington D.C., USA, June 2010.

Cognard P., Technical Characteristics and Testing Methods for Adhesives and Sealants, Adhesives and Sealants Basic Concepts and High Tech Bonding, V. 1, Elsevier, 2005.

Kwiecień A., Polymer flexible joints – an innovative repair system protecting cracked masonries against stress concentrations, Proceedings of Protection of Historical Buildings, PROHITECH 09, V.2, 2009.

Fitton M.D., Broughton J.G., Variable modulus adhesives: an approach to optimized joint performance, International Journal of Adhesion & Adhesives 25, 2005.

Shrive N.G., Reda Taha M.M., Masia M.J., Restoration and strengthening with fiber reinforced polymers: issues to consider, Proceedings of 4th International Seminar on Structural Analysis of Historical Constructions., V. 2, 2004.

Kwiecień A., Bonding of CFRP composites to structure using flexible polymer joint (in Polish), Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, Budownictwo, Nr 55, 993, 2006.

Buyukozturk O., Gunes O., Karaca E., Progress on understanding debonding problems in reinforced concrete and steel members strengthened using FRP composites, Construction and Building Materials 18, 2004.