Dissipative forces in joint surface of composite reinforced concrete floors

Krzysztof Gromysz

Abstrakt

Przyjęto, że siły podłużnego ścinania w płaszczyźnie zespolenia żelbetowych stropów warstwowych są równoważone przez: siły sprężyste, kohezję oraz tarcie kinetyczne. Ponadto w zespoleniu pojawia się tarcie wewnętrzne. Ze względu na swoją naturę nie wszystkie siły wywoływane są równocześnie, jednakże wspólnie odpowiadają za obserwowane odkształcenia w zespoleniu. W artykule zrelacjonowano badania sześciu płyt, które cechowały się takimi samymi wymiarami – rozpiętość 3 m, szerokość 0,6 m, wysokość 0,18 m i taką samą ilością zbrojenia przęsłowego. W płytach zastosowano cztery rodzaje powierzchni zespolenia: gładką, bardzo gładką, z usuniętą przyczepnością oraz z wrębami.

Słowa kluczowe: stropy zespolone, konstrukcje żelbetowe, siły rozpraszające energię
References

Halicka A., A study of the stress – strain state in the interface and support zones of composite structures with shrinking and expansive concretes, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2007.

Gromysz K., Combined floors. Normative calculations guidecurves and capacity of actual structures, 5-th international conference AMCM Analytical Models and New Concepts in Concrete and Masonry Structures, Gliwice-Ustroń June 12–14, 2005.

Eurocode 2: Design of Concrete Structures – Part 1–1: General rules and rules for buildings. EN 1992-1-1:2004. European Committee for Standardization, Brussels, 2004.

Gromysz K., Longitudinal Shearing Balancing in Joint Surface of Composite Concrete Slabs. Inżynieria i Budownictwo, 2010.

Gromysz K., Testing stiffness of contact layer in composite concrete slabs, 56 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB, Kielce–Krynica 19–24 września 2010.

Gromysz K., Calculation of deflection of delaminated reinforces concrete composite floor based on assumed frictional – elastic model of joint surface, AMCM’ 2008 6th International Conference, June 9–11, Łódź.

Diazmati B., Pincheira J.A., Shear Stiffness and Strength of Horizontal Construction Joints. ACI Structural Journal, Vol. 101, No. 4, July–August 2004.

Gohnert M., Proposed theory to determine the horizontal shear between composite precast and in situ concrete. Cement and Concrete Composites, No. 22, 2000.

Momayez A., Ramezanianpour A.A., Rajaie H., Ehsani M.R., Bi-Surface test for Evaluation Bond between Existing and New Concrete, ACI Materials Journal, Vol. 101, No. 2, March–April 2004.