The random variability analysis of the mechanical properties of the selected aluminum alloys

Justyna Ferenc

Abstrakt

This paper presents the results of the experimental research on mechanical properties of selected aluminum alloys and also statistical methods for the analysis of the random variability. Results of laboratory tests describe the local changes of the strength characteristics of Re, Rm and Young’s modulus E.

Analiza zmienności losowej cech mechanicznych wybranych stopów Aluminium
W artykule zaprezentowano wyniki własnych badań cech mechanicznych wybranych stopów aluminium oraz metody analizy statystycznej ich zmienności losowej. Otrzymane rezultaty badań opisują przebieg zmian lokalnych cech wytrzymałościowych Re, Rm i E wzdłuż osi badanych prętów.
Słowa kluczowe: aluminum, testing, homogeneity, variability, analysis
References

[1] Jastrzębski P., Wpływ długości rozciąganych osiowo prętów stalowych na ich wytrzymałość. Sprawy Inżynierskie, nr 4, 1961.

[2] Kozak R., Zagadnienia wytrzymałości i technologii drutów wysokiej wytrzymałości, Inżynieria i Budownictwo, nr 4, 1961.

[3] Machowski A., Stochastyczna jednorodność elementów stalowych w konstrukcjach budowlanych, Praca doktorska, Kraków 1977.

[4] PN -EN 10002-1: 2002 Metale – Próba rozciągania – Metoda badania w temperaturze otoczenia.

[5] PN -ISO 5725-2: 2002 Dokładność (poprawność i precyzja) metod pomiarów i wyników pomiarów, Cz.2, Podstawowa metoda określania powtarzalności i odtwarzalności standardowej metody pomiarowej. 

[6] PN -ISO 5725-1: 2002 Dokładność (poprawność i precyzja) metod pomiarów i wyników pomiarów, Cz.1, Ogólne zasady i definicje.

[7] Kozłowski K., Zieliński R., Metody opracowania i analizy wyników pomiarów, Wydawnictwo PG, Tomy I Laboratorium z Fizyki, część 1, 2006.

[8] Twardowski K., Traple J., Wątpliwe wyniki pomiarów. Wiertnitwo–Nafta–Gaz, Tom 23, 2, 2006.

[9] Rorabacher D.B., Statistical Treatment for Rejection of Deviant Values: Critical Values of Dixon’s “Q” Parameter and Related Subrange Ratios at the 95% Confidence Level, 63, 1991, Anal.Chem., 139–146.

[10] Surendra P., Vermal Quiroz-Ruiz A., Critical values for six Dixon tests for outliers in normal samples up to sizes 100, and applications in science and engineering, 2006.

[11] Ferenc J., Badania laboratoryjne zmienności losowej lokalnych cech wytrzymałościowych wybranych stopów aluminium, Budownictwo i Architektura 12/3, 2013, 137–144.

[12] Kamys B., Statystyczne metody opracowania pomiarów. Wykłady SMOP -I 2007/08 .

[13] Perron P., Trends and random walks in macroeconomic time series. Journal of Economic Dynamics and Control, 1988, 12, 297–332.

[14] Said S. E., Dickey D.A., Testing for unit roots in autoregressivemoving average models of unknown order, Biometrika, 1984, 71, 599–607.

[15] Guidance for Data Quality Assessment. Practical methods for Data Analysis, U.S. Enviromental Protection Agency, Washington 1998.

[16] Bendat J.S., and Piersol. A. G., Random Data: Analysis and Measurement Procedures, John Wiley & Sons, New York 1986.

[17] Bloomfield P., Fourier analysis of time series, John Wiley & Sons, New York 2000.

[18] Internetowy Podręcznik Statystyki: Analiza szeregów czasowych (http://www.statsoft.pl).

[19] Machowski A., Experimental evaluation of random function of hardness for structural steel, Bulletin de l`Acadѐmie Polonaise des Sciences, vol. XXVII , No. 7/1979.

[20] Gwóźdź M., Stany graniczne konstrukcji aluminiowych, Wydawnictwo PK, Kraków 2007.

[21] Młynarczyk A., Interakcja losowych mechanizmów zniszczenia belek stalowych, Praca doktorska, Kraków 1986.

[22] M urzewski J., Analysis of random capacity of structures. Praca zbiorowa KIL iW PAN , Jabłonna 1982.

[23] Murzewski J., Irzyk E., Projektowanie belek wieloprzęsłowych z uwzględnieniem niezawodności systemu, Konferencja „Problemy losowe w mechanice konstrukcji”, Gdańsk 1980.

[24] EN 1999-1-1: 2007+A1:2009. Eurokod 9 – Projektowanie konstrukcji aluminiowych – Część 1–1 Reguły ogólne.