Technical and economic analysis of certain external wall insulation solutions in Poland

Elżbieta Radziszewska-Zielina,

Monika Hill

Abstrakt

This paper presents the characteristics of four types of thermal insulation, with the application of: polystyrene panels, mineral wool panels, polyurethane foam panels, and phenolic foam panels. The technical parameters, prices, and amount of labour related to wall construction technology with the application of the thermal insulation materials listed above were discussed. The goals of this article are: to compare technical parameters of certain types of thermal insulation, to provide an economic analysis of the chosen wall insulation solutions, and to choose the type of thermal insulation that is most beneficial in terms of the relationship of price to quality.

Słowa kluczowe: wall insulation, thermal insulation material, technical and economic analysis
References

Byrdy C., Ciepłochronne ściany budynków mieszkalnych, Zakład Graficzny PK, Kraków 1999.

Deszcz J., Szwabowski J., Metody wielokryterialnej analizy porównawczej. Podstawy teoretyczne i przykłady zastosowania w budownictwie, Politechnika Śląska 2001.

Dytczak M., Wybrane metody rozwiązywania wielokryterialnych problemów decyzyjnych w budownictwie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, 2010.

Klemm P. (ed.), Budownictwo ogólne tom 2, Arkady, Warszawa 2010.

Łoboda P., Ściany w budownictwie jednorodzinnym. Poradnik inżyniera, Verlag Dashofer 2003.

Mesároš F., Mesároš P., Procesný prístup optimalizácie nákladov na stavebné procesy, Ekonomika a manažment podniku, no.5(1), 2007, 74–84

Radziszewska-Zielina E., Metody wykonania ciepłochronnych ścian zewnętrznych, Wydawnictwo PK, Kraków 2003.

Stefańczyk B. (ed.): Budownictwo ogólne tom 1, Arkady, Warszawa 2005.

Tažiková A., Pokryvková J., Analýza nákladov zateplenia bytového domu, Správca bytových domov (Housing management), No. 7(5), 2012, 34–37.

Trzaskalik T. (ed): Metody wielokryterialne na polskim rynku finansowym, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.

Wysocki K., Docieplanie budynków, KaBe, Krosno 2008, KaBe, Krosno 2008.

Żenczykowski W., Budownictwo ogólne tom 3/1, Arkady, Warszawa 198.

BN -91/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe.

PN -B-20130: Az1:2001 W yroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Płyty styropianowe (PS-E).

PN -EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – wyroby ze styropianu (EPS ) produkowane fabrycznie – Specyfikacja.

PN -EN 13501-1:2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków– Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień.

http://archon.pl

http://slownik.ekologia.pl/115_Leksykon_ekologii_i_ochrony_srodowiska/2070_1_I_1_izolacyjnosc_akustyczna.html