Simulation studies of vane pump characteristics with a fuzzy controller

Wojciech Czyżycki

Abstrakt

This paper presents the results of simulations of vane pump static characteristics with a fuzzy controller. The controller was designed for controlling the flow rate of the vane pump. The results confirm, that the control quality is slightly better than with the PID controller, especially at low loads and rapid changes of the system load.

Słowa kluczowe: hydraulic system, flow control, fuzzy logic controller, vane pump
References

Czogała E., Pedrycz W., Elementy i metody teorii zbiorów rozmytych, PWN, Warszawa 1985.

Czyżycki W., Simulations of hydraulic system with fuzzy logic controller based on PI structure.

Czyżycki W., Lisowski E., Badania symulacyjne układu hydraulicznego stałej mocy z regulatorem rozmytym, XX Konferencją Naukową Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych, Zakopane 2007.

Filo G., Pressure control in band-saw hydraulic system using the fuzzy logic, Przegląd Mechaniczny nr 5/2009.

Lisowski E., Filo G., Pozycjonowanie ładunku podnośnikami hydraulicznymi z regulatorami w logice rozmytej, Hydraulika i Pneumatyka, nr 1/2010, ISSN 1505-3954;

Jędrzykiewicz Z., Teoria sterowania układów jednowymiarowych, Uczelniane Wydawnictwo Naukowo- Dydaktyczne AGH, Kraków 2002.

Lachwa A., Rozmyty świat zbiorów, liczb, relacji, faktów, reguł i decyzji, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2001.

Piegat A., Modelowanie i sterowanie rozmyte, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 1999.