Computer aided modeling assembly process plan

Łukasz Gola

Abstrakt

In the Institute of Production Engineering of Cracow University of Technology carried out research in the field: design manual and robotic manufacturing systems. The paper presents computer aided modeling assembly process plan with using programs: CAD/CAM Catia v5, MS Visio 2010, MS Excel 2010). The assembly process plan is illustrated in the example of dual stage regulator.

Słowa kluczowe: CAPP, assembly process plan, manufacturing system
References

Feld M., Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn, WNT, Warszawa 2003.

Kiliński G., Modelowanie procesu montażu i stanowiska montażu reduktora z zastosowaniem systemu CAD/CAM Catia, praca inżynierska, Kraków 2013.

Skarka W., Mazurek A., CATIA Podstawy modelowania i zapisu konstrukcji, Wyd. HELION, Gliwice 2005.

Wyleżoł M., CATIA v5 Modelowanie i analiza układów kinematycznych, Wyd. HELION, Gliwice 2003.