Database of technological capability manufacturing system oriented for machines kinematics

Łukasz Gola

Abstrakt

This paper presents database of technological capability manufacturing system oriented for machines kinematics. This database is a part of CAPP (Computer Aided Process Planning) prototype system, which was built on the basis of algorithm generating multi-variant process plan. Database was implemented to Microsoft Access 2010.

Słowa kluczowe: CAPP, process plan, manufacturing system
References

Duda J., Habel J., Gola Ł., Koncepcja generowania wielowariantowych procesów technologicznych obróbki, New ways in manufacturing engineering 2008, Prešov, Slovak Republic 2008, 19-21.

Gola Ł., Wielowariantowe generowanie struktur procesów technologicznych obróbki w systemach CAPP, praca doktorska, Kraków 2012.

Habel J., Metoda tworzenia baz danych charakterystyk i możliwości technologicznych systemów wytwarzania, Kraków 2003.

Opracowanie założeń systemu projektującego procesy technologiczne obróbki w warunkach inżynierii równoczesnej z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, Projekt badawczy nr 7T07D02812 finansowany przez KBN, 1998–2000 PK.

Zasady budowy systemu projektowania i doboru oprzyrządowania przedmiotowego z wykorzystaniem metod hybrydowych, Projekt Badawczy PB-657/T07/95/08 praca wyk. kier. prof. dr hab. inż. A. Samka, ITMiAP Politechnika Krakowska, Kraków 1995–1996.