Human endoprosthesis design using finite element method and rapid prototyping

Kamila Jagosz,

Krzysztof Lalik

Abstrakt

The paper presents the application of the Finite Element Method (FEM) in the analysis of the stress state in artificial hip prosthesis. A virtual model of hip prosthesis was made using computer aided design systems (CAD). A better construction of this component was developed in combination with numerical analysis. Virtual model allows manufacturing the real workpiece using Rapid Prototyping technology. The article describes also the hardware and softwareaspects of the RP technology.

Słowa kluczowe: CAD systems, Finite Element Method, Rapid Prototyping
References

Bubicz M., Cyfrowe czy jednak fizyczne, Projektowanie i Konstrukcje inżynierskie, 1(01)/2007, 2007, 27-30.

Sitek M., Sacha M., Projekt Wieloosiowego urządzenia drukującego przestrzennie do szybkiego prototypowania, KAP AGH, 2012.

Bubicz M., „Drukowanie”...nożem?, Przegląd współczesnych technologii szybkiego prototypowania cz. I, CADblog.pl, 1(11)/2010, 2010, 26-32.

Bubicz M., Raport: szybkie prototypowanie. Przegląd dostępnych rozwiązań…, Projektowanie i Konstrukcje inżynierskie, 4(07)/2008, 2008, 27-30.

Budzik G., Budzik W., Magniszewski M., Pająk D., Metody szybkiego prototypowania, Stal, numer 1/2011, 2011, 78-80.

Budzik G., Pacana J., Sobolak M., Obróbka i przygotowanie danych pod potrzeby urządzeń szybkiego prototypowania, Rzeszów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2009.

Budzik G., Skoczylas L., Znaczenie i przebieg inżynierii odwrotnej w procesie przygotowania produkcji, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 9(704)/2008, 2008, 38-40.

Gebhardt A., Rapid Prototyping, Monachium, Carl Hanser Verlag 2003.

Grochowiak A., Rapid prototyping i rapid tooling, CADCAM Forum, 7/2000, 2000, 23-30.