Groundwater outflow from the białucha riverbed in the Kraków valley

Krzysztof Książyński,

Iwona Podraza

Abstrakt

A decrease in the flow of the downstream stretch of the Białucha river (also known as Prądnik) has been determined based on the calculations of groundwater inflow to the Białucha riverbed completed for the Ojców‒Giebułtów‒ Olsza stretch using the Wundt and Kille methods. Hydrogeological analysis of this phenomenon revealed that the water is lost at the point where the Prądnik leaves the Proszowice Plateau and enters the Vistula Plain as the Białucha. The reason for the water outflow from the riverbed is the relatively low groundwater level in the alluvia of the Vistula ice-marginal valley. Upstream from this point, groundwater is supplied to the river in a narrow valley eroded in rocky ground, while downstream water flows out into a thick aquifer drained by the Vistula river that is situated much lower in this area. A similar phenomenon is observed at the mouths of most tributaries of the upper Vistula. This problem is discussed in detail in the master’s thesis by Iwona Podraza [6].

Słowa kluczowe: underground base outflow, hydraulic flownet, riverbed drainage
References

Jóźwiak A., Kowalczewska G., Mapa hydrogeologiczna Polski (A hydrogeological map of Poland). Scale 1: 200 000, Instytut Geologii, Kraków 1965.

Jóźwiak A., Kowalczewska G., Objaśnienia do mapy hydrogeologicznej Polski, skala 1:200 000 (Explanations to the hydrogeological map of Poland), pod red. A. Różkowskiego, Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa 1986.

Kiciński T., Odpływ gruntowy w rzekach oraz jego określenie (Groundwater runoff in rivers and its assessment), Gospodarka Wodna, Nr 10, 1960, 439-441.

Kiciński T., Udział odpływu gruntowego w całkowitym odpływie rzek na przykładach rzeki górskiej i nizinnej (Proportion of groundwater runoff in the total runoff in a mountain and a lowland river), Prace i studia kom. Inż. i Gosp. Wodn., Nr 6, 1963a, 139-155.

Wodowskazy na rzekach Polski (Water-level gauges in Polish rivers), cz. II: Wodowskazy w dorzeczu Wisły i na rzekach Przymorza na wschód od Wisły (Part 2: Water-level gauges in the Vistula river basin and in the coastal rivers east of the Vistula), Państwowy Instytut Hydrologiczno- Meteorologiczny, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 1972.

Podraza I., Bilansowanie dopływu podziemnego do rzeki na przykładzie Białuchy (Prądnik) (A balance of groundwater inflow to a river: the Białucha (Prądnik) case study), a master’s thesis, PK (Cracow University of Technology), Kraków 2007.

Rocznik hydrograficzny (Hydrography Annals) (1953–1958): Wisła i rzeki Przymorza na wschód od Wisły (The Vistula and the coastal rivers east of the Vistula), Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 1959.

Skibiniewski L., Anomalie przepływu Wisły (Anomalies in the Vistula course), Gospodarka Wodna, Nr 4, 1959, 150-152.