Daily changes of water demand in the single water system zone in Krakow

Robert Płoskonka,

Piotr Beńko

Abstrakt

The paper focuses on changes in water demand within the water supply zone in Krakow. The analyzed time periods include the 90s of the last century and the years 2007‒2012. Based on measurements of the size and variability of water demand, changes in daily water consumption within the week were analyzed and compared with the reference distribution. Both the results and research methodology can be used to update the guidelines for design and simulation of the water supply systems operation.

Słowa kluczowe: water system, water supply system, water demand
References

Cieżak W., Siwoń Z., Cieżak J., Modelowanie poboru wody w osiedlach mieszkaniowych, Ochrona Środowiska, Vol. 30(2), 2008, 23-28.

Hotloś H., Badania zmian poboru wody w wybranych miastach Polski w latach 1990–2008, Ochrona Środowiska, Vol. 32(3), 2010, 39-42.

Wytyczne do programowania zapotrzebowania wody i ilości ścieków w miejskich jednostkach osadniczych, Ministerstwo Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska, Warszawa 1978.

Płoskonka R., Wierzbicki R., Analiza zmienności poboru wody w wydzielonej strefie wodociągowej Kraków‒„Mistrzejowice”, Czasopismo Techniczne, 8-Ś/2002, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 107-118.

Płoskonka R., Analiza dobowych zmian wielkości poboru wody w wydzielonej strefie wodociągowej Kraków–„Mistrzejowice”, praca magisterska, Politechnika Krakowska, Kraków 2000.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody, Dziennik Ustaw, Nr 8, poz. 70.