Importance of geodetic surveys in terms of assembly and operation safety on external tendon – stressed tanks

Cezary Toś

Abstrakt

This article describes methods for control over geometry of tanks made of precast panels tensioned circumferentially with external tendons. Certain advantages and disadvantages of applied engineering methods for measurement, along with reasons for necessity to apply more accurate geodetic survey methods are discussed. An example of optimal, according to the author of this article, geodetic technology for control over panel assembly and monitoring of panels tensioning, including relevant study, have been detailed.

Słowa kluczowe: prestressed tanks, geodetic monitoring of structures
References

PN-71/B-06280. Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

Brondum-Nielsen T., Collapse of Danish prestressed tanks, Concrete International, American Concrete Institute, 1999, Vol. 21, Issue 4, 55-56.

Seruga A., Toś C., Zielina L., Faustmann D., Experimental evaluation of the assembly accuracy of precast wall tanks post-tensioned with external unbonded tendons, Technical Transactions, 2-B/2011, Vol. 18, Cracow 2011.

Seruga A., Kołowe zbiorniki prefabrykowane na wodę sprężone cięgnami zewnętrznymi, Inżynieria i Budownictwo, 2008, Nr 12, 662-665.

Toś C., Wolski B., Zielina L., Tachimetry skanujące. Aplikacje technologii skanowania w budowie szczegółowych modeli obiektów inżynierskich, Monografia Politechniki Krakowskiej, Nr 374, Kraków 2010.