An introduction to an installation for the production of alternative fuels from waste polyolefin

Jan Wrona

Abstrakt

Plastic waste is material that can not only be repeatedly processed into other products, but also the energy contained within it can be recovered through burning. This article presents an installation for the thermal utilization of waste plastics. The installation allows for the production of high energy fuel from waste polyolefin.

Słowa kluczowe: plastic waste, energy
References

Baron J., Bulewicz E.M., Kandefer S., Pilawska M., Żukowski W., Hayhurst A.N., The combustion of polymer pellets in a bubbling fluidised bed, Fuel, No. 85, 2006, 2494-2508.

Borkowski K., Odzysk energii z odpadów z tworzyw sztucznych jako równoprawne uzupełnienie recylkingu, I Ogólnolpolski Kongres Recyklingu, Warszawa 2013.

Pilz H., Brandt B., Fehringer R., Wpływ tworzyw sztucznych na zużycie energii oraz na emisję gazów cieplarnianych w Europie z uwzlędnieniem całego cyklu życia wyrobów, raport podsumowujący 2011, denkstatt GmbH Austria.

Kandefer S., Spalanie fluidalne odpadów i paliw niskogatunkowych, Monografia, Nr 79, Politechnika Krakowska, Kraków 1989.

Kijeński J., Błędzki A.K., Jeziórska R., Odzysk i recykling materiałów polimerowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011.

Mianowski A., Krajowe technologie wytwarzania paliw płynnych z odpadów poliolefinowych, Recykling, Nr 9(105), 2009.

Scheirs J., Kaminsky W., Feedstock Recycling and Pyrolysis of Waste Plastics: converting waste plastics into diesel and other fuels, John Wiley & Sons, Ltd., 2006.

Wrona J., Kandefer S., opracowania własne, niepublikowane.

PlasticsEurope, Analiza produkcji, zapotrzebowania oraz odzysku tworzyw sztucznych w Europie w roku 2011, raport 2012.

PlasticsEurope, Tworzywa sztuczne: zbyt cenne, by je wyrzucać ‒ odzysk, recykling i ochrona zasobów.

PlasticsEurope Market Research Group (PEMRG).

PlasticsEurope, Recykling surowcowy w piecach hutniczych.

www.plasticseurope.org/documents/document/20131018104201-plastics_the_facts_2013.pdf.