Cultural education, cultural ecology, landscape education and the contemporary range of the historic graden (a pedagogical approach)..... 69 Konopacki J.: The technology of augmented reality – virtual reconstructions of landscape architecture design

Joanna Torowska

Abstrakt

The paper summarizes selected uses of historic parks as an educational setting and social space which should be protected. Education can be acquired in such educational envinronments and the milieu should be protected.

Słowa kluczowe: historic gardens and parks, cultural education, educational setting, social space, cultural heritage and its protection
References

Bogdanowski J., Łuczyńska-Bruzdowa M., Novak Z., Architektura krajobrazu, Warszawa–Kraków 1981.

Bogdanowski J., Polskie ogrody ozdobne. Historia i problemy rewaloryzacji, Warszawa 2000.

Bogdanowski J., Warownie i zieleń twierdzy Kraków, Kraków 1979.

Ciołek G., Ogrody Lublina XIX w., „Ochrona Zabytków”, no. 4, VII, 1954, 267.

Dobrzyński W., Miasta ogrody w Anglii, „Zdrowie”, nos. 4-5, 1910.

Fijałkowska G., Park im. Lilli Wenedy, No. 3, Kraków 2007.

Fijałkowskia G., Zespół Pałacowo-Parkowy im. Erazma Jerzmanowskiego, No. 1, Kraków 2005. Główne kierunki rozwoju wychowania fizycznego do końca XVIII wieku do 1918 roku, (eds.) B. Biliński, B. Suchodolski, R. Wroczyński, Wrocław 1968.

Kiszka Z., Park w Wadowie, No. 5, Kraków 2008.

Kiszka Z., Park w Łuczanowicach, No. 6, Kraków 2008.

Kiszka Z., Park przy ul. Klasztornej, No. 9, Kraków 2010.

Kruczek Z., Kurek A., Nowacki M., Krajoznawstwo. Teoria i metodyka, Kraków 2010.

Kursa M., Podglądacze ogrodów, „Gazeta Wyborcza” 17 September 2012, 2.

Loew P.O., Gdańsk. Historia szuka pamięci, „Przegląd Polityczny”, nr 65, 2004.

Malecki B., Plantacje krakowskie, „Ogrodnictwo”, 1903, 71.

Malecki B., Plantacje, ogrody i urządzenia ogrodowe miejskie w Krakowie, Kraków 1907.

Management Policies U.S. Department of Interior National Park Service, Washington 1990.

Międzynarodowa Karta Ogrodów IFLA-ICOMOS (Karta Florencka, art. 1), Florencja 1981.

Miszczyk B., Morawiec A., Stachura M.M., Park Młynówka Królewska, No. 7, Kraków 2009.

Pedagogika miejsca, (ed.) M. Mendel, Wrocław 2006.

Rutkowski S., Ogrody miejskie wobec potrzeb wychowania fizycznego, Warszawa 1917.

Rutkowski S., Ogrody w Wielkiej Warszawie (zarys potrzeb), Warszawa 1916, 5.

Rutkowski S., Zadrzewienie ulic miejskich, Warszawa 1918.

Rylke J., Wartości starych parków, Warszawa 1987.

Siewniak M., Mitkowska A., Tezaurus Sztuki Ogrodowej, Warszawa 1998.

Stachura M., Park Decjusza, No. 10, Kraków 2011.

Stępniewska B., Ogrody Krakowa, Kraków 1977.

Szafrańska M., Ogród Polski w XIX wieku. Antologia tekstów, Warszawa 1998.

Theiss W., Pogwarki węgrowskie. Społeczna funkcja lokalnej historii, [in:] B. Smolińska-Theiss (ed.),

Węgrów. Siły społeczne całego miasta, Warszawa 1991.

Torowska J., Edukacja na rzecz dziedzictwa kulturowego. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Kraków 2008.

Torowska J., Formy edukacji w zabytkowych parkach (na przykładzie Krakowa), „Hejnał Oświatowy”, No. 10/96, 2010, 4-5.

Torowska J., Parki Krakowa. Część pierwsza, Kraków 2002.

Torowska J., Planty Krakowskie. Przewodnik dla nauczycieli, Kraków 2003.

Torowska J., Parki i ogrody Krakowa. Przestrzenie edukacyjne, Kraków 2005.

Torowska J., Park im. Dra Henryka Jordana w Krakowie, Kraków 2006.

Torowska J., Planty Krakowskie i ich przestrzeń kulturowa, Kraków 2012.

Torowska J., Zabytkowe parki Krakowa jako ośrodki wychowania, [in:] Pedagogika alternatywna – dylematy praktyki, (ed.) K. Baranowicz, Łódź–Kraków 1995, 137-143.

Torowska J., Obiekty dawnej sztuki ogrodowej jako przestrzeń edukacyjna i kulturowa na przykładzie ogrodów Krakowa, [in:] Sztuka jako przestrzeń edukacyjna. Teoria i praktyka, (ed.) M. Jabłońska, Wrocław 2011, 243-260.

Torowska J., Zabytkowy park jako środowisko wychowawcze, [in:] Wybrane problemy edukacji i wychowania dorosłych w okresie przekształceń ustrojowych, Kraków 1996, 109-124.

Tuan Yi-Fu, Space and Place – the Perspective of Experience, Minneapolis–London 1977.

W 80 ogrodów dookoła świata (Around the World in 80 Gardens), a text for visiting gardens: Monty Don, BBC series, filmed in 2008.

Wojciechowski W., Ogrodnictwo na usługach wychowania, Warszawa 1909.

Wołoszyn S., Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, Kielce 1997.

Wroczyński R., Henryk Jordan propagator gier i zabaw ruchowych, Warszawa 1975.

Wroczyński R., Powszechne dzieje wychowania fizycznego i sportu, Wrocław 1979.

Zachariasz A., Park Krakowski, No. 8, Kraków 2009.

Zaykowski W., Ogrody ozdobne i ich przeszłość, „Pszczelarz i Ogrodnik”, no. 5, X, 1900, 85.

Ziemski F., Wybrane problemy tradycji wychowania, [in:] Dziecko w świecie tradycji, vol. XII, series Nauczyciele – Nauczycielom, (ed.) B. Dymara, Kraków 2002.

Żółciak K., Żółciak J., Park im. Wojciecha Bednarskiego, No. 4, Kraków 2007.