An analysis and assessment of the state of conservation of historic values in historic garden and park estates

Miłosz T. Walerzak

Abstrakt

The assessment of historic values of garden compositions is both very important and difficult. The suggested method is based on precise evaluative tables and the final results are listed as numerical data, which are relatively easy to summarise and compare. The table was initially tested on several dozen selected park and garden estates from the Wielkopolska region. The estates were selected from different groups of historical garden compositions. Here are examples of the results: Edwardowo (villa) – 43 points, Kociałkowa Górka (manorial) – 32 points, Srebrna Góra (palace) – 60 points, Konarzewo (palace) – 57 points, Rogalin (palace) – 78 points, Kórnik (castle) – 87 points. The diversification in the general scoring system (the maximum score – 100 points) shows the hierarchy allowing for the current historic and cultural values and simultaneously for the degree of their conservation (devastation).

Słowa kluczowe: analysis of spatial composition, historic estate evaluation, valorisation of historic garden estates
References

Bogdanowski J., Polskie ogrody ozdobne, Arkady, Warszawa 2000.

Böhm A., Dobosz P., Jaskanis P., Purchala J., Szmigin B., Raport o systemie ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce po 1989, Międzynarodowe Centrum Kultury, Warszawa 2009.

Majdecki L., Ochrona i konserwacja zabytkowych założeń ogrodowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.

Mitkowska A., Rozważania o wartościowaniu ogrodów zabytkowych dla ich ochrony i konserwacji, [in:] Wartościowanie w ochronie i konserwacji zabytków, (ed.) B. Szmygin, PKN ICOMOS, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa, Politechnika Lubelska, Warszawa–Lublin 2012.

Rouba B.J., Wartościowanie w praktyce konserwatorskiej, [in:] Wartościowanie w ochronie i konserwacji zabytków, (ed.) B. Szmygin, PKN ICOMOS, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa, Politechnika Lubelska, Warszawa–Lublin 2012.

Szmygin B., Słowo wstępne, [in:] Wartościowanie w ochronie i konserwacji zabytków, (ed.) B. Szmygin, PKN ICOMOS, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa, Politechnika Lubelska, Warszawa–Lublin 2012.

Walerzak M., Analiza kompozycji przestrzennej i powiązań widokowych w procesie wartościowania historycznych układów ogrodowych na wybranych przykładach z terenu Polski, [in:] Wartościowanie w ochronie i konserwacji zabytków, (ed.) B. Szmygin, PKN ICOMOS, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa, Politechnika Lubelska, Warszawa–Lublin 2012.

Walerzak M., Urbański P., Krzyżaniak M., Świerk D., Losy historycznych kompozycji ogrodowych włączanych w granice miasta Poznania na przykładzie zespołu pałacowo-parkowego w Naramowicach, [in:] Historyczne i współczesne ogrody w krajobrazie miast, (ed.)
A. Mitkowska, K. Hodor, K. Łakomy, Czasopismo Techniczne, 6-A/2012, 126.