The concept of revalorisation of a historical residential estate - the palace and park complex at Siemianice

Agnieszka Rosada,

Miłosz T. Walerzak

Abstrakt

The village of Siemianice is located in the county of Kępno in Greater Poland. It can boast a palace and park complex which represents the tradition of 19th-century landscape establishments. In the western part of the park there is a palace built by Count Piotr Szembek in 1835 and totally rebuilt in the Neo-Renaissance style in 1894. Since 1951 it has been the home of the Forest Experimental Department of the University of Life Sciences in Poznań. The palace is in very good condition but the park requires revalorisation. The studies conducted included several analytical stages whose aim was to formulate a concept of the park’s revalorisation in order to emphasize its 19th-century origins, fully expose its values, and restore their lost quality.

Słowa kluczowe: landscape park, palace and park complex, concept of revaluation, Siemianice
References

Błaszyk H., Zabytkowy zespół pałac-park-kościół w Siemianicach, Kwartalnik turystyczno-krajoznawczy PTTK, Nr 2, X-XII, 1983.

Chlebowski B., Walewski W., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, Vol. X, Druk „WIEKU”, Warszawa 1889.

Ciołek G., Ogrody polskie, Budownictwo i Architektura, Warszawa 1954.

Czekalski M., Kuświk H., Park Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Siemianicach, Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, Z. 8, CXIV, Poznań 1979.

Kamiński B., Ewidencja parku przypałacowego w Siemianicach, Kalisz 1983.

Libicki M., Libicki P., Dwory i pałace wiejskie w Wielkopolsce, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2010.

Majdecki L., Historia ogrodów, PWN, Warszawa 1972.

Malinowska E., Projekt rekonstrukcji parku Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Siemianicach,

Master’s thesis, Akademia Rolnicza, Poznań 1983.

Matusiak V., Siemianice. Zespół folwarczny(wkładka do karty ewidencyjnej zabytków architektury i budownictwa), MNRiPR Szreniawa, Szreniawa 1990.

Mitkowska A., Siewniak M., Tezaurus sztuki ogrodowej, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 1998.

Rosada A., Koncepcja rewaloryzacji zabytkowego założenia pałacowo-parkowego w Siemianicach, woj. wielkopolskie, powiat kępiński, Master’s thesis, Poznań University of Life Sciences, Poznań 2012.