The garden complex of villa Rosea in Nałęczów - former elite prestige and contemporary functions

Małgorzata Milecka,

Ewelina Widelska

Abstrakt

Villa Rosea – previously known as the Villa of Nagórscy – situated at Lipowa Street in Nałęczów, was designed by Adam Nagórski and Michał Górski and built at the end of the 19th century. In its heyday  it was at the centre of the vibrant cultural life of Nałęczów. However, during the German occupation as well as due to unlawful confiscation by the communist government it gradually fell into decay. In 2006 the villa was bought by Stanisław and Barbara Burzyńscy, carefully renovated and renamed Villa Rosea. In order to bring back its former splendour and to adapt the building so as to suit its new hotel function, an attempt was made to renew the old garden complex with an area of 1 ha which surrounds the villa. This article is devoted to the question of adapting the plant composition design to the new function of the building while taking into account its historical importance.

Słowa kluczowe: garden complex, villa, Nałęczów (Naleczow)
References

Kałamucka W., Nieśc ior A., Studium zieleni Nałęczowa, [in:] Studia ekologiczno-krajobrazowe w programowaniu rozwoju zrównoważonego. Przegląd polskich doświadczeń u progu integracji z Unią Europejską, Gdańsk 2004, 313-319.

Majewski K., Karta ewidencyjna wili „Różana”, „Nagórskich”, [in:] Katalog obiektów zabytkowych, Kazimierz Dolny 1977.

Milecka M., Widelska E., Projekt rewaloryzacji zabytkowego założenia ogrodowego przy willi Różana w Nałęczowie, Lublin 2013.

Nałęczów i jego okolice. Przewodnik informacyjny dla leczących się i lekarzy, Warszawa 1897.

Plan Rozwoju Nałęczowa na lata 2005–2010, Nałęczów 2005.

Prus B., Kronika Tygodniowa – Małe słówko o Nałęczowie, „Kurier Codzienny”, nr 127, 1892.

Przegalińska-Matyko M., Skarbek A., Park w Nałęczowie – uzdrowisko czy kolonia kulturalna?, „Czasopismo Techniczne”, 5-A/2010, Kraków 2010, 209-215.

Stankiewicz T., Inwentaryzacja architektoniczno-konserwatorska willi „Różana”, Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie, Lublin 2006.

Żuraw A., Nałęczów – historia powstania uzdrowiska, http://teatrnn.pl/leksykon/node/3110/nałęczów_historia_powstania_uzdrowiska (access: 25.05.2013).